Kantoren van de Franse regio’s in België

De meeste Franse regio’s hebben een vertegenwoordigingskantoor in Brussel geopend, hetzij één kantoor per regio, hetzij meerdere regio’s ondergebracht in één kantoor.

Deze kantoren vervullen een vertegenwoordigende functie en verdedigen de belangen van hun regio bij de instellingen van de Europese Unie. Ze vervullen ook een toezichthoudende rol inzake de naleving van de Europese wetgeving in de domeinen waarvoor zij bevoegd zijn en staan in voor de bekendmaking van deze wetgeving op lokaal niveau.

U vindt een lijst en de namen van de contactpersonen van de Franse lokale en regionale overheden in Brussel in de gids van de Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Europese Unie

Gepubliceerd op 24/03/2021

bovenaan de pagina