Minister Reynders reikt ereteken uit aan Jean-Laurent Bonnafé

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

JPEG

Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders reikte vandaag het ereteken van Officier in de Kroonorde uit aan de heer Jean-Laurent Bonnafé, administrateur-directeur-generaal van BNP Paribas.

Minister Reynders wil zo het belang benadrukken van de rol die de heer Bonnafé heeft vervuld bij de verwerving van Fortis Bank door de groep BNP Paribas en van zijn inbreng bij de integratie van de bank waarvan hij in 2009 CEO werd, binnen de BNPP-groep. Didier Reynders wees ook op de betekenis van het werk van de heer Bonnafé voor het behoud van een sterke bankpool in België.

De uitreikingceremonie die op 18 juni in Brussel plaatshad, was voor minister Reynders ook de gelegenheid om zijn waardering uit te drukken voor de ondersteunende rol die BNP Paribas Fortis blijft spelen voor de Belgische economische diplomatie, via handelsmissies onder leiding van ZKH Prins Filip en via de activiteiten die de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland organiseren.

De minister onderstreepte voorts dat het behoud en de ontwikkeling van financiering van Belgische activiteiten in het buitenland, vooral de langetermijnfinanciering van grote exportprojecten, van groot belang is voor de Belgische economie.

Gepubliceerd op 19/06/2012

bovenaan de pagina