De nieuwe Frans-Afrikaanse top: samen de banden nieuw leven inblazen [fr]

De nieuwe Frans-Afrikaanse top vindt op 8 oktober 2021 plaats in Montpellier.

Een nieuw format, nieuwe actoren, nieuwe thema’s en nieuwe uitdagingen: het doel van dit evenement is de relaties tussen Afrika en Frankrijk met een frisse blik te bekijken om een nieuw kader voor reflectie en actie aan de nieuwe generaties te bieden.

Een tussentijdse balans over Frankrijks engagementen sinds de toespraak van Ouagadougou

Op 28 november 2017 stelde de president van de Franse Republiek Emmanuel Macron in Ougadougou zijn ambitie voor om de relaties tussen Frankrijk en het Afrikaanse continent door middel van verschillende engagementen, te vernieuwen.

Sindsdien evolueren de Frans-Afrikaanse relaties op alle dimensies: economisch, cultureel, sportief, ecologisch enz.

Deze top biedt de gelegenheid om de balans aangaande de belangrijkste prioriteiten op te maken:

 • de toegang tot basisonderwijs en hoger onderwijs vergemakkelijken, met name door het mobiliteitsnetwerk verder uit te bouwen;
 • ondernemerschap en innovatie steunen;
 • het ontwikkelen van een nieuwe gemeenschappelijke verbeelding mogelijk maken, met name door onze gemeenschappelijke herdenkingen te versterken;
 • het continent dat een voortrekkersrol speelt in de klimaattransitie, ondersteunen;
 • onze ontwikkelingshulp herbronnen in het belang van een partnerschapsverband.

De actoren van de Frans-Afrikaanse relaties aan het woord laten

De nieuwe Frans-Afrikaanse top geeft het woord aan zij – actoren uit de diaspora, uit de ondernemerswereld of actief binnen het culturele, artistieke of sportieve domein – die onze relaties dagelijks uitdragen en aan zij die bijdragen aan het uitbouwen van een gemeenschappelijke toekomst tussen Afrika en Frankrijk. Deze mensen worden tijdens de top ook in de bloemetjes gezet.

Jongeren zullen een centrale rol spelen. Zo nemen ze een centrale plaats in in de engagementen van Ouagadougou op het gebied van onderwijs, mobiliteit, bestuur en economische ontwikkeling. Daarnaast zijn ze een bron van oplossingen om de grote uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

Deze top heeft als ambitie om, door naar deze actoren van de verandering te luisteren, de basisbeginselen van de relaties tussen Frankrijk en het Afrikaanse continent in vraag te stellen en te herdefiniëren. Het doel is om in te gaan op de vragen van jongeren en om een dialoog gericht op de toekomst mogelijk te maken.

De Frans-Afrikaanse dialogen

Deze dialogen bieden iedereen de kans om bij te dragen aan het aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen. Ze moeten het mogelijk maken om voorstellen die tijdens een plenaire zitting worden gedaan in aanwezigheid van de president van de Franse Republiek en vertegenwoordigers van de Afrikaanse jeugd, uit te werken.

Deze dialogen, die onder leiding staan van de filosoof, politicoloog en historicus Achille Mbembe, en van een comité van erkende en onafhankelijke Afrikaanse vooraanstaande persoonlijkheden, verenigen actoren die actief zijn op het terrein en die belangstelling hebben voor de toekomst van de Franse-Afrikaanse relaties.

Sinds begin 2021 hebben twaalf landen dit dialoogproces op gang gebracht. De betreffende landen zijn Angola, Zuid-Afrika, Burkina Faso, Kameroen, Ivoorkust, Kenia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, de Democratische Republiek Congo en Tunesië. Ondertussen hebben ook andere landen dit dialoogproces opgestart.

Om leden van de diaspora en Franse jongeren te betrekken, worden er ook in Frankrijk evenementen georganiseerd.

Enkele thema’s die aan bod komen, zijn:

 • de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
 • officiële ontwikkelingshulp en de effecten daarvan;
 • democratie en bestuur;
 • het behoud van de biodiversiteit;
 • nieuwe technologieën;
 • inzetbaarheid;
 • het engagement van jongeren enz.

“Africa Montpellier”, een programma van juni tot november 2021

Lokale actoren organiseren van juni tot november 2021 tal van evenementen met de steun van de stad en metropool Montpellier:

 • het Montpellier Dancefestival met onder meer een choreografie van de hand van Salia Sanou;
 • de United States of Africa-week in de Halle Tropisme, een cultureel centrum in Montpellier;
 • de Cosmogonies-tentoonstelling in samenwerking met de Zinsou au MO.CO-stichting;
 • speciale programma’s van de verenigingen Printemps des comédiens, festivals Arabesques, Cinemed enz.

Met dit programma zet "Africa Montpellier" de vele banden tussen Frankrijk en Afrika in de kijker.

Surf naar de Africa Montpellier-website en ontdek het komende evenementenprogramma

Voor meer informatie en om online deel te nemen

Breng een bezoekje aan de website van de Nieuwe Frans-Afrikaanse top

Zowel op deze website als op social media zullen vooraanstaande persoonlijkheden het woord nemen om hun visie te delen, nieuwe ideeën te lanceren, aanbevelingen voor de toekomst te doen enz. Iedereen mag deelnemen aan dit gezamenlijk initiatief dat als basisinput van de Nieuwe Top zal dienen.

Bezoek de Africa Montpellier-website

Volg de nieuwe Frans-Afrikaanse top op social media!

Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

#AfricaFranceRemix

Gepubliceerd op 18/10/2021

bovenaan de pagina