Nieuwjaarswensen voor 2018 van de President van de Republiek [fr]

De nieuwjaarswensen voor 2018 van Emmanuel Macron, de President van de Republiek

Beste landgenoten,

"Het jaar loopt ten einde en ik ben verheugd om u mijn eerste nieuwjaarsgroet voor het jaar 2018 te geven. (…)"

"Het jaar dat voor ons ligt is namelijk een jaar van vele uitdagingen waarin we een groot deel van onze toekomst vormgeven. (…)"

"Ik zal blijven doen waarvoor u mij hebt gekozen: Frankrijk sterker en rechtvaardiger maken, niet alleen door ons land aanpassen aan de veranderingen in de wereld, maar ook door het land te laten zijn wat het is: een sterk land met een universeel streven dat, omdat het sterker is, omdat het meer produceert, op nationaal niveau solidair kan zijn, en op internationaal niveau kan oproepen tot humanisme. (…)"

Strijd tegen terrorisme

"In 2018 zullen we op internationaal niveau verschillende conflicten moeten aangaan en slagvaardiger moeten optreden, zoals in de strijd tegen het islamitische terrorisme in het Midden-Oosten, in de Sahel en op ons nationale grondgebied. In dit verband zou ik vanavond ook willen stilstaan bij de soldaten die momenteel in oorlogsgebied zijn; ik denk aan hun kameraden die dit jaar zijn gevallen. Wij zullen deze strijd tegen het terrorisme winnen. Ik wil ook hulde brengen aan de politieagenten en de gendarmes die het islamitisch terrorisme bestrijden en u dagelijks beschermen.

Maar we moeten ook vrede op internationaal niveau tot stand brengen, dat wil zeggen vrede, die essentieel is voor onze veiligheid, niet in de laatste plaats omdat het onze universele plicht is om de stabiliteit van staten te bewaren en het respect voor alle minderheden te waarborgen. Dat hebben we gedaan in Libanon, dat doen we nu in de Sahel en dat zullen we blijven doen in Syrië, het Midden-Oosten en Afrika. Vrede en hoop moeten op vele continenten opnieuw worden uitgevonden."

Oproep aan Europeanen

"Het jaar 2018 zal ook op Europees niveau doorslaggevend zijn. Zoals u weet, ben ik volledig betrokken bij deze strijd, want ik geloof uit de grond van mijn hart dat Europa goed is voor Frankrijk, dat Frankrijk niet kan slagen zonder een sterker Europa. Mijn Europese medeburgers, 2018 is een heel bijzonder jaar en ik heb u dit jaar nodig. Ik hoop dat u zicht uit zult spreken in de burgerraadplegingen, dat u enkele maanden voor de Europese verkiezingen zult zeggen wat u voor Europa wilt en dat u uw leiders in staat zult stellen een algemeen project te ontwerpen. We moeten de Europese ambitie herwinnen en een meer soeverein, meer verenigd en democratischer Europa uitvinden, want dat is wat goed is voor ons volk. Ik ben ervan overtuigd dat Europa deze economische, sociale, milieubewuste en wetenschappelijke macht kan worden, dat Europa het hoofd kan bieden aan China en de Verenigde Staten, door de waarden uit onze gemeenschappelijke geschiedenis hoog te houden. Ik heb uw vastberadenheid nodig voor deze Europese impuls en het is voor mij belangrijk dat we samen niet toegeven aan de nationalisten en de sceptici."

"Ik zal zelf blijven samenwerken met al onze Europese partners, Duitsland in het bijzonder. Deze intensieve uitwisseling met onze Duitse vrienden is de noodzakelijke voorwaarde voor elke Europese vooruitgang. Het sluit de dialoog met onze andere partners niet uit, maar het is wel de plaats van herkomst. Ik wil dat we op dit niveau verder kunnen gaan en met oude gewoonten kunnen breken, dat we de gemeenschappelijke voorkeur voor een toekomst waarover we zelf beslissen opnieuw ontdekken. (…)"

"Ik wil ook inzetten op broederschap. Broederschap is wat ons verenigt, wat ons één maakt, wat ons bijeenhoudt. (…)"

Bescherming van het asielrecht

"We moeten ook de vrouwen en mannen opnemen die hun land ontvluchten omdat ze bedreigd worden door hun afkomst, hun religie of hun politieke overtuiging. Dit is wat we het recht op asiel noemen. Het is een morele en politieke plicht en ik zal daar niets op inleveren. We zullen dit recht respecteren; we zullen deze mannen en vrouwen welkom blijven heten omdat Frankrijk hun thuis is, maar we kunnen tegelijkertijd niet iedereen accepteren en we kunnen het niet zonder regels doen. Het is ook van essentieel belang dat we de identiteit van iedereen kunnen controleren, en als er iemand naar ons land komt die zich niet kan verlaten op het asielrecht en geen enkele kans heeft om de Franse nationaliteit te verwerven, kunnen we niet accepteren dat hij maanden en jaren in een illegale situatie blijft verkeren, die niet goed is voor hem of voor het land. We hebben dus eenvoudige regels nodig, regels die worden nageleefd, en dus ook striktheid. Ik vertrouw erop dat ons land deze lijn van humaniteit en efficiëntie zal volgen. (…)"

Bron: website van het Elysée

Gepubliceerd op 09/08/2021

bovenaan de pagina