Recente herdenkingsmomenten [fr]

De herdenkingsplechtigheid van 11 november in Laken (11.11.2022)

De herdenkingsplechtigheid van 11 november vond plaats aan het Monument van de Franse Onbekende Soldaat in Laken. Tijdens deze plechtigheid werd de wapenstilstand herdacht die 104 jaar geleden een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, en werd er ook hulde gebracht aan alle soldaten die sinds 11 november 2021 « voor Frankrijk zijn gestorven ».

De Ambassadeur van Frankrijk in België, de heer François Sénémaud, zat de herdenkingsplechtigheid van 11 november voor. Tijdens deze plechtigheid werd de wapenstilstand herdacht die 104 jaar geleden een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, en werd er ook hulde gebracht aan alle soldaten die sinds 11 november 2021 « voor Frankrijk zijn gestorven ».

Het monument van de Franse Onbekende Soldaat dat door België werd opgericht, alsook de vlam, zijn uniek en zijn een uiting van de uitzonderlijke band tussen onze twee landen. Het lichaam van de onbekende Franse soldaat, dat plechtig zijn laatste rustplaats kreeg, is een symbolisering voor en een eerbetoon aan iedereen die in naam van de vrijheid is gestorven.

De plechtigheid werd bijgewoond door Belgische en Franse vooraanstaande persoonlijkheden, zoals de heer Pieyre Alexandre Anglade, de Franse afgevaardigde voor het 4de kiesdistrict van de Fransen die in het buitenland wonen ; de heer Jean-Marie AMAND, afgevaardigde van de burgemeester van de Stad Brussel ; de divisieadmiraal Yves DUPONT ; de Vleugeladjudant des Konings ; de luitenant-generaal Jérôme GOISQUE, Frans militair vertegenwoordiger bij de Europe Unie en de NAVO ; en Volker TIMMERMANN, plaatsvervangend diensthoofd op de Ambassade van Duitsland in België. De ceremonie werd eveneens bijgewoond door mevrouw Stéphanie Rouville, de consul-generaal van Frankijk in Brussel ; en door de defensieattaché van de Ambassade, alsook door verscheidene adviseurs van de Fransen in het buitenland, waaronder Jérémy Michel, Anthony Bisch, Cécilia Gondard, Isabelle Wandelst en Bertrand Wert.

Aan de ceremonie nam eveneens een detachement cadetten van de Koninklijke Militaire School deel, waaronder vier Franse cadetten van de Ecole spéciale militaire van Saint Cyr en van de l’Ecole de l’Air et de l’Espace. De plechtigheid werd ook bijgewoond door de Koninklijk Muziekkapel van de Luchtmacht, een groep leerlingen van het Lycée français Jean Monnet in Brussel, enkele vertegenwoordigers van de Franse militairen bij de NAVO en bij de Europese Unie, alsook enkele vaderlandslievende verenigingen.

Tijdens deze ceremonie werd er ook een Franse militair opgenomen in de l’Ordre National du Mérite, ofwel de Franse Nationale Orde van de Verdienste, en ontving een Belgische militair de Médaille de Bronze de la Défense Nationale, ofwel de Franse Bronzen Medaille van de Nationale Verdediging. Daarnaast werden er ook verhalen over de Grote Oorlog verteld, werd de Vlam opnieuw aangestoken, werden er kransen aan de voet van het monument gelegd en werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de twee Franse soldaten die na 11 novembre 2021 hun leven hebben gegeven voor Frankrijk.

Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2022 à Laeken
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2022 à Laeken
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2022 à Laeken
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2022 à Laeken
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2022 à Laeken
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2022 à Laeken
L'Ambassadeur de France en Belgique, M. François Sénémaud / Cérémonie célébrant le 104ème anniversaire de l'armistice de la 1ère guerre mondiale au Monument au Poilu inconnu de Laeken

Ceremonie ter nagedachtenis aan de strijders van de Algerijnse oorlog (18.10.2022)

De Ambassadeur van Frankrijk in België heeft, aan het Monument van de Franse Onbekende Soldaat in Laken, een ceremonie ter nagedachtenis aan de strijders van de Algerijnse oorlog voorgezeten.

De Ambassadeur van Frankrijk in België, de heer François Sénémaud, en de Defensieattaché namen op 18 oktober deel aan een ceremonie ter nagedachtenis aan de strijders van de Algerijnse oorlog. Deze ceremonie vond plaats aan het Monument van de Franse Onbekende Soldaat in Laken.

Het heeft bijna 40 jaar geduurd, maar op 18 oktober 1999 heeft Frankrijk bij wet erkend dat de vele jonge Fransen die aan permanente risico’s waren blootgesteld tijdens hun tijd in Algerije wel degelijk in het kader van een oorlog waren ingezet. De Franse natie heeft 18 oktober gekozen als de dag om de strijders van de Algerijnse oorlog te herdenken en benadrukt hiermee dat er geen plaats meer is voor ontkenning of stilzwijgen in deze kwestie.

Tijdens de ceremonie werd de vlam aan het Monument van de Franse Onbekende Soldaat in Laken – dit is het enige monument van de Franse Onbekende Soldaat waarvan de vlam afkomstig is van het gedenkmonument aan de Arc de Triomphe in Parijs – opnieuw ontstoken door een oud-strijder die tijdens de ceremonie zijn aangrijpende ervaringen deelde.

Tegelijkertijd met deze ceremonie zat de President van de Franse Republiek een herdenkingsceremonie aan de Invalides voor.

Viering van het honderdjarige bestaan van de Nationale Unie van Reserveofficieren van Frankrijk en 110e verjaardag van de Vereniging van Franse Officieren van België en de Vereniging van Franse Onderofficieren van België (04.10.2022)

Op 4 oktober heeft de Ambassadeur van Frankrijk in België, de heer François Sénémaud, samen met de defensieattaché deelgenomen aan de ceremonie voor de viering van het honderdjarige bestaan van de Nationale Unie van Reserveofficieren van Frankrijk, evenals aan de 110e verjaardag van de Vereniging van Franse Officieren van België en de Vereniging van Franse Onderofficieren van België.

De ceremonie vond plaats in Laken, aan de voet van het zeer symbolische Monument van de Franse Onbekende Soldaat, dat het enige monument van zijn soort is, met de Vlam der Herinnering onder de Parijse Arc de Triomphe.

Dit was een gelegenheid voor de Ambassadeur, de autoriteiten en de aanwezige militairen om de duizenden anonieme soldaten te herdenken die in de strijd voor Frankrijk zijn gesneuveld. De voorzitters van de Vereniging van Franse Officieren van België, Luitenant-kolonel RIBATTO, en van de Vereniging van Franse Onderofficieren van België, Fregatkapitein ORTIZ, ontstaken het vuur, wat werd gevolgd door toespraken van de autoriteiten, het leggen van kransen, een minuut stilte ter ere van de doden en het spelen van de twee volksliederen, de Brabançonne en de Marseillaise.

Deze ceremonie was ook het moment om opnieuw het belang van de reserve te onderstrepen, vooral in een context van spanningen in Europa.

PNG

Plechtigheden - Herdenking van de Slag bij Gembloux (15 mei 2022)

De Franse ambassadeur heeft deelgenomen aan de herdenking van de Slag bij Gembloux en daarbij het belang van de plicht tot herdenking aangekaart.

Op zondag 15 mei hebben de herdenkingsplechtigheden ter gelegenheid van de 82e verjaardag van de Slag bij Gembloux (14-15 mei 1940) plaatsgevonden in aanwezigheid van de Franse ambassadeur, François Sénémaud, vergezeld door de attaché van Defensie. Talrijke Belgische politieke persoonlijkheden woonden de plechtigheid bij, onder wie de voorzitter van het Brussels Parlement, de heer Rachid Madrane, en de burgemeesters van Gembloux en Chastre, de heren Benoît Dispa en Thierry Champagne.

Deze slag, een memorabele episode uit de Tweede Wereldoorlog, bracht Belgische en Franse soldaten, waarvan sommigen uit Algerije, Tunesië en Senegal kwamen, evenals Marokkaanse soldaten, samen op het slagveld onder de Franse vlag. Het eerste deel van de ceremonie vond plaats bij de Obelisk van het IVe legerkorps in Gembloux en vervolgens bij de Franse Nationale Militaire Necropolis in Chastre. Een erevaandeldrager van het 1e infanterie-regiment was aanwezig tijdens de plechtigheden.

De Franse ambassadeur bracht hulde aan de heldenmoed van de soldaten die er voor Frankrijk hebben gevochten en onderstreepte hoe belangrijk de plicht om te herdenken is in de internationale context.

Cérémonies commémoratives du 82ème anniversaire de la Bataille de Gembloux (14-15 mai 1940)
Cérémonies commémoratives du 82ème anniversaire de la Bataille de Gembloux (14-15 mai 1940)
Cérémonies commémoratives du 82ème anniversaire de la Bataille de Gembloux (14-15 mai 1940)
Cérémonies commémoratives du 82ème anniversaire de la Bataille de Gembloux (14-15 mai 1940)

Plechtigheid van 11 november 2021

Cérémonie au monument au poilu inconnu français sur le parvis de Notre-Dame de Laeken
Discours de Mme Sophie Villette, Chargée d'affaires à l'Ambassade de France
Cérémonie au monument au poilu inconnu français sur le parvis de Notre-Dame de Laeken

Ter gelegenheid van de 103de verjaardag van de Wapenstilstand van 11 november 1918, die het einde van de Eerste Wereldoorlog inluidde, vond er een plechtigheid plaats aan het Monument van de Franse Onbekende Soldaat op het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein in Laken. Deze plek werd in 1927 ingehuldigd en is van uitzonderlijke betekenis. Het Monument van de Onbekende Soldaat, dat in 1927 door België werd opgetrokken, alsook zijn vlak zijn uniek en getuigen van de zeer bijzondere band die onze landen verbindt. Het lichaam van de onbekende Franse soldaat, dat er plechtig zijn laatste rustplaats kreeg, symboliseert en brengt hulde aan iedereen die voor vrijheid is gestorven.

De plechtigheid werd voorgezeten door mevrouw Sophie Villette, vertegenwoordigster van de Ambassade van Frankrijk, en bijgewoond door tal van vooraanstaande figuren, zoals de burgemeester van de Stad Brussel, de heer Philippe Close, de Franse afgevaardigde voor het 4de kiesdistrict van de Fransen die in het buitenland wonen, de heer Pierre Alexandre Anglade, en de consul-generaal van Frankrijk, mevrouw Stéphanie Rouville.

Tijdens deze plechtigheid reikten de viceadmiraal Henri Schricke, Frans militair vertegenwoordiger bij de Europese Unie en de NAVO, en kolonel Hubert Sthal, die eveneens defensieattaché is, onderscheidingen uit aan Franse en Belgische militairen, waaronder drie onderscheidingen van het Legioen van Eer.

De leerlingen van het Franse Lyceum Jean Monnet van Brussel lazen teksten over de Grote Oorlog voor, waaronder een passage uit “Ceux de 14” van Maurice Genevoix.

Tot slot bood deze plechtigheid ook de kans om de Franse soldaten die sinds 11 november 2020 “voor Frankrijk zijn gesneuveld”, te eren en om de heer Hubert Germain te salueren, zoals ook de President van de Franse Republiek op deze dag deed in Parijs. Hubert Germain was de laatste overlevende van de 1038 Franse “Compagnons de la Libération”, vrij vertaald als “vrijheidsstrijders”. Vanaf het prille begin vocht hij aan de zijde van generaal De Gaulle. Eerst als strijder in het Vreemdelingenlegioen, daarna als burgemeester, afgevaardigde en tot slot als minister. Enkele weken geleden, op 101-jarige leeftijd, is hij overleden. Hij is een verpersoonlijking van de strijd- en verzetsgeest dankzij wie we in het verleden onze vrijheid hebben weten te vrijwaren en dankzij wie we de uitdagingen van morgen het hoofd kunnen bieden.

Begrafenis van negen Franse soldaten (23.09.2021)

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België

Op 23 september heeft de Ambassadrice van Frankrijk in België, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont, op de Franse begraafplaats van Saint-Charles-de-Potyze een herdenkingsceremonie voorgezeten ter ere van negen onbekende Franse soldaten die tijdens de Slag om de Ijzer (oktober 1914) zijn gesneuveld. De lichamen van de negen soldaten, die in de buurt van Diksmuide werden teruggevonden, werden gelegd bij hun Franse kameraden die op Belgische bodem liggen begraven, het land dat ze hielpen verdedigen.

De plechtigheid werd bijgewoond door verschillende Belgische, Franse en Europese vooraanstaande persoonlijkheden, waaronder de militaire commandant van West-Vlaanderen, de voorzitter van de Belgische vereniging van leden van het Legioen van Eer, de Franse consul-generaal, de defensieattaché van de Ambassade, de ereconsul van Frankrijk in Kortrijk en een vertegenwoordiger van de Ambassade van Duitsland in België. Een klas van het Franse lyceum Jean Monnet van Brussel en een klas van de Sint-Jozefschool van Ieper waren ook aanwezig.

Dit bezoek aan Ieper bood de Ambassadrice van Frankrijk in België eveneens de kans om de burgemeester van Ieper, mevrouw Emmily Talpe, te ontmoeten en om de banden die de Fransen en de Belgen aan beide kanten van de grens verenigen, te bespreken. Samen met de Ambassadrice van Frankrijk bezochten de leerlingen van het Franse lyceum Jean Monnet van Brussel het In Flanders Field Museum dat een band met dit verleden in stand houdt en een boodschap van wereldvrede uitdraagt.

Ceremonie van 11 november 2020

Onder leiding van de Ambassadrice van Frankrijk in België, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont, vond de ceremonie van 11 november 2020 dit jaar uitzonderlijk plaats in de tuin van de Residentie en dit in aanwezigheid van Franse en Belgische civiele en militaire autoriteiten.

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België

Deze ceremonie biedt jaarlijks de gelegenheid om de wapenstilstand van 11 november 1918 te vieren en om iedereen die voor de vrede is gestorven, te herdenken. Dit jaar, dat wordt gekenmerkt door een collectieve en wereldwijde strijd tegen een bijzonder kwaadaardig virus, alsook door de heropleving van de terroristische dreiging in Europa, en met name in Frankrijk, roept de Franse Ambassadrice op tot veerkracht, omdat “vastberadenheid en solidariteit ons in staat kunnen stellen om morgen sterker en vastberadener uit de beproevingen die we vandaag meemaken, te komen”.

Hieronder vindt u de volledige toespraak van de Ambassadrice van Frankrijk in België:

PDF - 119.5 kB
(PDF - 119.5 kB)

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België

Huldiging van Belgische soldaten

In het kader van de ceremonie van 11 november 2020 ontvingen drie Belgische soldaten, uit handen van de Defensieattaché, de nationale Defensiemedaille omwille van hun opmerkelijke inzet aan de zijde van de Franse strijdkrachten tijdens de Inherent Resolve-operatie.

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België

De 11 november-ceremonie: er werd ook hulde gebracht aan de twintig Franse soldaten die sinds 11 november 2019 “voor Frankrijk voor gestorven”.

Herdenking van de Slag bij de Samber (21.08.2020)

De Ambassadrice van Frankrijk in België, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont, was op vrijdag 21 augustus aanwezig bij de herdenking om de Slag bij de Samber die plaatsvond van 21 tot 23 augustus 1914.

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België

De lokale bevolking werd tijdens de gewelddadige gevechten zwaar op de proef gesteld en meer dan 20.000 Belgische, Franse en Duitse soldaten lieten er het leven. Meer dan honderd jaar na de slag resten enkel nog begraafplaatsen, oorlogsmonumenten en lange lijsten met vermisten. Laten we niet vergeten dat er onder elk kruis, onder elke gegraveerde naam, een persoon schuilgaat.

14 juli 2020 - Eerbetoon in Laken

Ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag heeft de Ambassadrice van Frankrijk in België, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont, tijdens een plechtigheid aan het Monument van de Franse Onbekende Soldaat in Laken, hulde gebracht aan zij die zich hebben ingezet en zich blijven inzetten in de strijd tegen te pandemie.

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België

Om te kunnen voldoen aan de huidige gezondheidsrichtlijnen vond deze ceremonie in eerder beperkte kring plaats. De ceremonie werd met name bijgewoond door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, de heer Philippe Goffin; de Ambassadeur van Duitsland, de heer Martin Kotthaus – sinds 1 juli bekleed Duitsland het voorzitterschap van de Europese Unie –; de Afgevaardigde van de Fransen die buiten Frankrijk gevestigd zijn, de heer Pieyre-Alexandre Anglade; de plaatsvervangende permanente vertegenwoordiger van Frankrijk bij de Europese Unie, de heer Fabrice Dubreuil; de raadsleden van de Fransen in het buitenland, mevrouw Anne Monseu-Ducarme, mevrouw Caroline Laporte en mevrouw Cécilia Gondard en de heren Thierry Masson et Jérémy Michel; en de militaire commandant van de stad Brussel, luitenant-kolonel Pierre Jacquet.

75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen (19.12.2019)

Op maandag 16 december woonde de heer Jean-Yves Le Drian, minister van Europa en Buitenlandse Zaken, de herdenkingen bij die in Bastogne werden georganiseerd in het kader van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen.
In zijn openingstoespraak herinnerde koning Filip aan het uitzonderlijke karakter van deze verjaardag en riep hij op om de Amerikaanse soldaten en de Belgische burgers die voor de vrijheid en de terugkeer van de vrede in Europa streden, te herdenken. In het bijzijn van Amerikaanse veteranen en hun families die ter gelegenheid van deze herdenking naar België waren gekomen, brachten vele internationale politieke figuren hulde aan de 10.733 Amerikaanse soldaten die sneuvelden tijdens het vreselijke offensief van december 1944, het laatste offensief van het naziregime.

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België

Ceremonie van 11 november 2019 in Laken

De Ambassadrice van Frankrijk in België, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont, leidde op maandag 11 november de herdenking bij het monument van de Poilu Inconnu in LAKEN in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de burgemeester, de afgevaardigde van de Fransen die buiten Frankrijk gevestigd zijn, de consul-generaal, verkozenen, en voorzitters en leden van oudstrijdersverenigingen.

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België

In dit kader werden zeven Belgische militairen en één Portugese militair gehuldigd. Tijdens missies uitgevoerd in samenwerking met Frankrijk, hebben ze zich namelijk erg onderscheiden.

Deze ceremonie werd omkaderd door twee pelotons van de Nationale militaire school. De muzikale invulling werd verzorgd door de Belgische luchtmacht. De leerlingen van het Lycée français van Brussel legden bloemen aan de voet van het monument.

Nadat de Ambassadrice van Frankrijk de vlam had aangestoken, ondertekende ze het gastenboek.

Eeuwfeest van het Legioen van Eer van de Stad Luik (Nov 2019)

Op 7 augustus 1914 besloot de toenmalige president van de Franse Republiek, Raymond Poincaré, het Legioen van Eer aan de stad Luik toe te kennen als erkenning voor het heroïsche verzet van het Belgische leger en van de stad in het licht van het Duitse offensief aan het Westfront. In 1919 ontving de ‘vurige stede’ als eerste buitenlandse stad officieel deze onderscheiding.

Honderd jaar later reisden de Grootkanselier van het Legioen van Eer, generaal Puga, en de Ambassadeur van Frankrijk in België, Hélène Farnaud-Defromont, op 21 oktober naar Luik om dit jubileum te herdenken samen met het stadsbestuur van Luik, de provincie, patriottische verenigingen en jongeren uit scholen van de stad.

Dit evenement was de ideale gelegenheid om zich de vriendschapsbanden en relaties die Frankrijk en de stad Luik onderhouden in alle samenwerkingssectoren te blijven herinneren.

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk in België - de stad Luik

Gepubliceerd op 15/11/2022

bovenaan de pagina