Decoratie : Uitreiking van de luchtvaart medaille aan de heer Gérard de Brouwère

Op 26 april 2012 , ontving Mervouw Michèle Boccoz, Ambassadeur van Frankrijk in Belgïe, de heer Gérard de Brouwère, in het residentie van Frankrijk, om hem in de naam van het Franse republiek, de luchtvaart medaille uit te reiken.

Aftreksel van het discours van Mervrouw de Ambassadeur, Michèle Boccoz

“Vooraleer ik de redenen vermeldt die U de erkenning van het franse repuliek waard zijn, laat mij hier de historische en srategische context herinneren, gerurende U een grote rol heeft gespeelt voor het franse marine luchtvaart.

Toen de Noord-Antlantiche Raad zich in december 1956 zorgen maakt over het gebrek aan midellen die met de onderwater dreiging kunnen omgaan, hebben tien van de veertien geallierde landen hun inspanningen gebundeld, met een groep deskundigen die de opdracht hadden, zo vlug mogelijk een vliegtiug te ontwikkelen die de nieuwe dreiging efficient zou kunnen bestrijden. Twee van die tien landen waren Belgïe en Frankrijk. De missie van de groep was een operationele programma te ontwikelen. De groep begon zijn werkzaamheden op 16 april 1957, drie weeken na de ondertekening van het verdrag van Rome.

Het operationele programma is unaniem goedgekeurd door het personeel op 21 januari 1958. Het leidde tot de keuze van de BREGUET 1150-project, dat zal worden goedgekeurd door de Noord-Atlantische Raad van 30 januari 1959. De eerste vlucht van het vliegtuig 01 vindt plaats op 21 oktober 1961.

Meneer Gerard de Brouwère

U bent, als hoog ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken van België, door U regering aangewezen als gevolmachtigd vertegenwoordiger bij Comité ATLANTIC, tussen 1964 en 1972, waarschijnlijk de meest belangrijke jaren van het programma. Voorzitter van deze organisatie voor zes maanden, als elk van uw collega’s van de geallieerde landen, toen het in een bijzonder kritisch moment zat, aarzelt U niet om te reageren met contact te nemen met de Franse vertegenwoordiger bij de NAVO. Er waren geruchten over bedreigingen van Frankrijk die financieel uit het programma wou trekken. U initiatief provoceerde een reactie van toenmalige Franse premier, de heer Georges POMPIDOU die de situatie ging herstellen met het stijfzetten van het ATLANTIC programma.

Buiten uw intelligentie van de situaties en uw politieke zin hebt u, met de steun van uw collega’s, hebt U enorme bijgedragen aan het oprichten en het instellen van een mechanisme van internationaal wapenprogramma gedragsregels die vandaag nog steeds geldig zijn.

Door Uw tactische vermogen en uw professionele vaardigheden speelde U een belangrijke rol, zowel voor het financiële als het leidingschap in het succes van het programma, en leidde tot de oprichting van het internationaal centrum voor beheer van Atlantisch materieel (CIGMA).

In de acht fasen van zijn bestaan heeft het Atlantische programma ATLANTIC op tijd zevenentachtig operationele kopieën van de ATLANTIC I kunnen leveren, de eerste militaire vliegtuigen in dienst in alle landen van de Europese Gemeenschap van toen.

Dit prachtige technische succes, in een innovatieve organisatie methode gerealiseerd, terwijl u geen luchtvaart expert was, de bewondering verdienen van de andere leden van het programma.

Belgisch hoog ambtenaar, werkend onder leiding van de NAVO, in het kader van een programma uitgevoerd voor de Europese Gemeenschap, die een succes van de Franse Marine luchtvaart zal worden, u bent een voorloper van onze diplomatieke actie van vandaag geweest.

In een periode waar Europese landen streven om hun inspanningen toe te treden voor de ontwikkeling van gemeen apparaaturen, kan ik vaststelen hoe uw actie een drager voor de toekomst was.

Door een decreet van de Minister van defensie en veteranen van 17 februari 2012, is de lucht-en ruimtevaart medaille U uitgereikt.

Dit ereteken, waardeert uw verbintenis aan de dienst van uw land, in het kader van het Atlantisch Bondgenootschap, voor de realisatie van een programma dat later een van de juwelen van de Franse marine moest worden".

Gepubliceerd op 15/05/2012

bovenaan de pagina