Officiële lancering van het actieplan “Commémorer 14-18” [fr]

De ambassadeur van Frankrijk in België, dhr. Bernard Valero, heeft maandag 4 november met de ambassadeurs van Duitsland en Groot-Brittannië 2013 in het Koninklijk Theater van Namen aan de officiële lancering van het actieplan “Commémorer 14-18” (“Herdenken 14-18”)deelgenomen, dat door de regionale en communautaire instanties van Wallonië voor de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog ontwikkeld werd.

Rudy Demotte, minister-president van de Waalse regering en van de Federatie Wallonië-Brussel, heeft inderdaad het begin van de herdenkingen ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Grote Oorlog gelanceerd. Hij verklaarde dat “Van de eerste Luikse slachtoffers tot de veldslagen in Bergen en Charleroi, iedereen werd door de gevechten getroffen. […] Herdenken betekent ook zich samen herinneren van verleden gebeurtenissen die onze identiteiten hebben geschapen.

Daarna heeft de voorzitter van het sturingscomité “Commémorer 14-18” en historicus bij de UCL, Mw. Laurence Van Ypersele de uitdagingen van de verschillende gebeurtenissen in het geheugen teruggeroepen. Ze verklaarde dat “De Eerste Wereldoorlog kan ons niet onberoerd laten, omdat het ons herinnert aan de vergankelijkheid van vrede, welvaart en eerbied voor de rechten van de mens. Deze herdenkingen moeten ons aan het verleden herinneren zodat we over het heden kunnen nadenken, maar versterken ook onze vriendschapsbonden met Europa en in de wereld.

Wat de ambassadeur betreft, heeft hij herinnerd dat Frankrijk de herdenkingen in België in 2014 zal ondersteunen. Hij herhaalde hoe Frankrijk Luik zeer dankbaar was voor het heldhaftige verzet gedurende de eerste dagen van het conflict in augustus 1914. Hij bracht hulde aan de gedachtenis van de tienduizenden Franse soldaten die in België gesneuveld waren naast hun Belgische wapenbroeders tijdens deze verschrikkelijke oorlog. Ten slotte heeft hij ook benadrukt dat het een plicht was, deze herinneringen aan de jongeren te doorgeven, en heeft hij onderstreept hoe de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk een bepalende rol in het vormen van Europa heeft gespeeld; het is de beste verdediging tegen een herhaling van verleden gruwelijkheden, en de beste weg voor een toekomst van vrede en solidariteit voor jonge Europeanen.

Gepubliceerd op 06/11/2013

bovenaan de pagina