Ontmoeting tussen Édouard PHILIPPE en Charles MICHEL (16/10/2017) [fr]

Ontmoeting tussen Édouard PHILIPPE en Charles MICHEL (Brussel - 16 oktober 2017)

Persbericht

Op het einde van deze vergadering hebben we beslist om verschillende bilaterale initiatieven in gang te zetten om de nu al intense samenwerking tussen onze twee landen op het gebied van veiligheid en justitie nog te versterken.

1 - We hebben beslist om een Frans-Belgische werkgroep op te richten in verband met de strafvordering tegen criminaliteit en terrorisme

De werkgroep zal worden gestuurd door de ministers van Justitie.

De gerechtelijke samenwerking in strafzaken tussen Frankrijk en België is een van de belangrijkste in Europa. De samenwerking wordt ontwikkeld op basis het wederzijdse vertrouwen tussen onze rechters en onze procureurs en is dus een concreet voorbeeld van de Europese justitiële ruimte. In februari 2016 werd in België een verbindingsmagistraat aangesteld.

We hebben beslist om deze bilaterale relatie nog te verdiepen: de Frans-Belgische werkgroep over wederzijdse juridische bijstand zal onder meer de uitvoering van het Europees onderzoeksbevel begeleiden, een nieuw instrument van de Europese Unie dat sinds mei 2017 ter beschikking staat van het gerecht. Het zal een forum voor uitwisseling over onze wetgeving worden: onze rechtssystemen zijn verwant en moeten elkaar verrijken. Het zal het ook mogelijk maken onze standpunten te coördineren in het kader van de onderhandelingen binnen de Europese Unie, in het bijzonder over het digitale aspect en de codering van communicatie in verband met strafrechtelijke onderzoeken.

2 - We zullen samen werk maken van de strijd tegen gewelddadige radicalisering in de gevangenissen

Frankrijk en België worden allebei geconfronteerd met overbevolking in de gevangenissen en met de gevaren van gewelddadige radicalisering van bepaalde gevangenen voor de veiligheid van onze burgers.

De verijdeling van een aanslag die in een Franse strafinrichting werd voorbereid, bewijst de ernst van deze dreiging.

We moeten onze bilaterale samenwerking dus versterken om samen de middelen te vinden om deze twee fenomenen, die deels verband houden met elkaar, in te dijken.

Er zal daarom een bilateraal seminar over radicalisering in de gevangenissen en penitentiaire inlichtingen worden georganiseerd, op basis van de banden die bestaan tussen het gevangeniswezen in onze twee landen.

3 - We zullen onze ervaring uitwisselen met betrekking tot minderjarige returnees uit Syrië en Irak

Frankrijk en België zijn de twee Europese landen die het meest getroffen zijn door het fenomeen van de foreign terrorist fighters, met de dramatische gevolgen die we kennen.

Een van de grootste bedreigingen voor onze samenleving is de terugkeer van deze jihadisten naar Frankrijk en België. Daarbij zijn vele kinderen. Het is een grote uitdaging om deze kinderen op te vangen op juridisch, sociaal, educatief en zelfs sanitair vlak. We mogen niet toelaten dat deze soms zeer jonge en bijna altijd getraumatiseerde en geïndoctrineerde kinderen tikkende tijdbommen worden voor onze samenleving.

We hebben de plicht om te streven naar hun integratie in onze nationale gemeenschappen.

Daarom hebben we besloten om samen te werken aan oplossingen met de jeugdexperts en -professionals in onze twee landen.

4 - We willen de invoering van een “ministeriële quadripartite” onderzoeken

De procureurs die belast zijn met de strijd tegen terrorisme in onze twee landen en hun Spaanse en Marokkaanse tegenhangers hebben enkele jaren geleden een vierpartijenoverleg opgestart over de strijd tegen terrorisme. De samenwerking is gebaseerd op historische, geografische en culturele elementen die onze vier landen verbinden, maar ook op de jihadistische dreiging waarmee we samen worden geconfronteerd.

De recentste vergadering van deze quadripartite van procureurs vond begin deze maand in Mechelen (België) plaats. Ze getuigt van de kracht van deze relaties tussen de openbare ministeries om de veiligheid van de burgers te verzekeren.

We willen dus samen met onze Spaanse en Marokkaanse partners nadenken over de invoering van een vierpartijenoverleg op het niveau van de ministers van Justitie, onder meer om het islamistisch terrorisme het hoofd te bieden.

5. Samenwerking inzake migratie

We willen de samenwerking in de strijd tegen illegale immigratie versterken. Zo zijn we overeengekomen om de communicatie en de uitwisseling van strategische informatie te verbeteren, onder meer op het vlak van de heropnames. We zullen verbindingsfunctionarissen aanstellen in elk van onze hoofdsteden om deze versterkte samenwerking uit te voeren.

******

In de lente 2018 zal in Parijs een volgende ontmoeting worden georganiseerd, in het format dat in februari 2016 werd geïntroduceerd (eerste minister, minister van Justitie, minister van Binnenlandse Zaken).

Gepubliceerd op 09/08/2021

bovenaan de pagina