Opening van de Ruimte Césaire op het Huis van de Franse cultuurgemeenschap [fr]

De Ruimte Césaire (Espace Césaire), de bibliotheek voortgekomen uit de recente fusie van de fonds van de CEC (de NGO Ontwikkelingssamenwerking Opvoeding Cultuur) en de la Maison de la Francité, zal op 28 oktober 2013 om 17uur op het Huis van de Franse cultuurgemeenschap geopend worden. De avond zal met de vertoning van een documentair over Césaire en de rondetafelconferentie « Aimé Césaire, identiteisbreuk » om 19u30 doorgaan.

De Ruimte Césaire zal geopend worden onder de bescherming van de H. Christos DOULKERIDIS, de Minister-Voorzitter van de Brusselse Franstalige Regering (de Franse Gemeenschapscommissie, COCOF) ; Mw. Michèle Dominique RAYMOND, onder-Secretaris-generaal, Afdeling Politieke Kwesties en Menselijk Ontwikkeling- Secretariaat ACP ; de H. Bernard CERQUIGLINI, Rector van de Universitaire Agentschap van de Francofonie (Agence universitaire de la Francophonie, AUF) ; de H. Claude CONDÉ, Directeur van het Kantoor West-Europa (Bureau Europe de l’Ouest) van de AUF en de H. Thierry LAGNAU, Directeur van de Franse Allantie van Brussel-Europa (Alliance française de Bruxelles-Europe).

Sinds maart 2013 worden de collecties van de NGO Ontwikkelingssamenwerking Opvoeding Cultuur – CEC) en het Huis van de Franse cultuurgemeenschap vzw in deze nieuwe ruimte voor franstalige culturen verzameld.

De bibliotheek stelt u boeken, tijdschriften, DVD’s voor maar ze is ook een plaats voor het lezen, schrijven, herschrijven, onderzoeken, creëren en ruilen rond franstalige uitdrukkingen die regelmatig activiteiten zoals schriftatelier herbergt.

De Ruimte Césaire, multidisciplinair en transversaal, is aangegeven om verschillende uitdrukkingsvormen in het Frans te ontvangen, die in verband met de activiteiten van de verenigingen van de culturele pool van het Huis van de Franse cultuurgemeenschap zijn.

Deze opening ligt in de lijn van een grote programmering voor de veelvoudige levensloop van Césaire, van oktober tot decembre op het Huis van de Franse cultuurgemeenschap.

Meer informatie op :

http://www.maisondelafrancite.be/index/pages/id_page-471/lang-fr/

Gepubliceerd op 29/10/2013

bovenaan de pagina