Opleidingsaanbod [fr]

Professionele opleidingen, universitaire cursussen of « Grandes Ecoles », het hoger onderwijs in Frankrijk biedt een grote keuze.

- Universiteiten

Frankrijk heeft een lange universitaire traditie, sommige universiteiten zijn heel oud, zoals die van Parijs (1179), die van Toulouse (1229) en die van Montpellier (1289).

De Franse universiteiten bieden studies aan die vergelijkbaar zijn met de studies van de Belgische universiteiten: de fundamentele studies, technisch of beroepsgericht. Ze bieden alle disciplines aan en bereiden tevens voor op wetenschappelijk onderzoek of op het beroepsleven.

De universitaire opleidingen worden onderverdeeld in drie opeenvolgende fases, cycli genaamd:

-  De eerste cyclus wordt afgesloten met het Bachelor (Licence) diploma na drie jaar universitaire studie.
-  De tweede cyclus leidt tot een Master diploma. De student heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een professionele master (met een langdurige stage in het 2e jaar als voorbereiding op het beroepsleven) of een zogenaamde “onderzoeksmaster” (waarbij er in het 2e jaar een onderzoek dossier moet worden geschreven als voorbereiding om de studies verder te zetten als doctoraat).
-  De derde cyclus wordt gewijd aan onderzoek en wordt beëindigd met een doctoraat die men verkrijgt na het schrijven van een scriptie. Dit doctoraat (doctorate degree -Ph D) wordt na een masteropleiding in drie jaar voorbereid. De studenten die geïnteresseerd zijn in een doctoraat hebben de mogelijkheid een bipromotie te halen waarna men een dubbele doctorstitel behaalt.

Voor meer informatie kan u de fiches van Campus France over diploma’s, studiedomeinen, het Franse hoger onderwijs en de universiteiten raadplegen.

- “Grandes Ecoles”

Naast de universiteiten, bestaat er nog een andere vorm van academisch onderwijs: de zogenaamde “Grandes Ecoles”. Deze “grandes écoles” zijn echte elitescholen en genieten veel aanzien. Ze zijn te herkennen aan:

-  de zeer strenge selectie, met voor elke school specifieke eisen
-  een door de staat erkende onderwijsinstelling en diploma’s
-  kleinschalig: 300 à 4000 studenten per instituut
-  Een polyvalente en allround opleiding van 5 tot 6 jaar na het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
-  een zeer divers en mobiel docentenkorps dat bestaat uit vaste docenten, gasthoogleraren en externe sprekers (kaders uit het bedrijfsleven, ervaren vakmensen)
-  moderne pedagogische methodes en materiaal (werk in kleine groep, casestudy, projecten, mentoraat...)
-  een zeer nauwe samenwerking met het bedrijfsleven: voor de opleiding, het onderzoek, vernieuwing en exploitatie van nieuwe producten.
-  internationale omgeving. De opleiding bevat eveneens het leren van de vreemde talen met meerdere stages in het buitenland. Veel Grandes Ecoles hebben overeenkomsten gesloten met buitenlandse universiteiten, zodat het mogelijk is om aan het einde van de studie twee diploma’s te behalen op Europees en internationaal niveau.

Veel bekende Franse persoonlijkheden uit de politiek, het bedrijfsleven of intellectuelen hebben hun studie gevolgd aan een Grande Ecole.
President J. Chirac en Valery Giscard d’Estaing zijn oud-leerlingen van de ENA, net zoals de CEO van KLM-Air France, Jean Cyril Spinetta. Louis Pasteur, J.P. Sartre, Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, J. Derrida, Michel Foucault, Laurent Fabius en Alain Juppé zijn oud-leerlingen ENS. Carlos Ghosn (CEO van Renault) en Jean-Martin Folz (CEO van Peugeot) hebben een ingenieursopleiding gevolgd aan de Ecole Polytechnique.

Meer informatie over de “Grandes Ecoles” en hoger onderwijsscholen.

- Managementscholen

Scholen en opleidingen die tot de beste ter wereld behoren

De handels- en managementscholen worden geleid door de Kamer van Koophandel en Industrie of werden opgericht door de privésector, er zijn er ongeveer 230 in Frankrijk. Ze bieden richtingen en opleidingen aan die aangepast zijn aan de evolutie van de economische wereld en aan nieuwe managementtheorieën.

De programma’s die aangeboden worden door de managementscholen voorzien een of meerdere verplichte stages in een bedrijf. Dit helpt de leerlingen om zich na hun studies te integreren in het beroepsleven. Tijdens stages die langer duren dan 2 maanden wordt er verplicht een vergoeding voorzien.

In het internationale klassement van masters in management (2013) van de Financial Times is Frankrijk het meest voorkomende land met 7 scholen in de top 20 en HEC Paris wordt beschouwd als de beste school ter wereld voor de opleiding van kaderleden.

De scholen bieden de unieke kans aan buitenlandse studenten om toegang te hebben tot de Europese markt doordat de opleidingen open staan voor de hele wereld en internationale uitwisselingen er zeer belangrijk zijn.

De uitgereikte diploma’s zijn nationaal en worden gecontroleerd door de Staat, ze staan op gelijke voet met de beste modellen over de hele wereld.

De studiekosten voor deze scholen kunnen oplopen tot 26000 euro per jaar maar de grote meerderheid van de scholen vraagt een inschrijvingsbedrag van 4000 tot 10 000 euro per jaar.

De managementscholen rekruteren verscheidene internationale studenten, dit doen ze op diploma of via een examen om dan, gewoonlijk na 3 jaar, het diploma van de school te behalen. Na deze studies kan nog een specialisatiediploma behaald worden zoals de MBA ’s of gespecialiseerde masters op hoog niveau.

De managementscholen worden gegroepeerd onder de Conférence des Grandes Ecoles (CGE).

Aan de universiteit: de Instituts d’administration des entreprises (IAE)

Een IAE is een managementschool binnen een universiteit, er zijn er een dertigtal in Frankrijk. De opleidingen die aangeboden worden bieden alles aan op het gebied van management (marketing, finance, HR, enz.). Deze studies behoren tot de professionele bachelors maar er kunnen ook andere nationale diploma’s verkregen worden op bachelor-, master- of doctoraatsniveau. Elke instelling heeft zijn specialiteiten en specifieke expertisedomeinen.

- De kunst- en architectuurscholen

Kunst en architectuur nemen een belangrijke plaats in in het hoger onderwijs in Frankrijk.

De kunstscholen

In Frankrijk zijn de (toegepaste) kunstscholen publieke instellingen van een zeer hoog niveau die nationale diploma’s uitreiken na een studie van 3 of 5 jaar.

Er zijn ook privéscholen of scholen die afhankelijk zijn van de Kamer van koophandel die dan hun eigen diploma’s uitreiken. Al deze scholen passen selectieve toegangsvoorwaarden toe, u moet een dossier voorleggen, deelnemen aan een examen of op gesprek gaan.

Het netwerk CampusArt

De website www.campusart.org geeft (onder bepaalde voorwaarden) toegang tot opleidingen op bachelor niveau of niveau master 1 of master 2. Deze opleidingen worden aangeboden door een netwerk van instellingen geleid door Campus France.

De site biedt ten eerste algemene informatie over de kunststudies in Frankrijk en helpt u de keuze te maken tussen een kunsthogeschool of een hogeschool voor toegepaste kunsten, tussen een publieke school of een privéschool of zelfs een universiteit.

Het artistieke domein dat het meest benadrukt wordt is de creatie (kunst, toegepaste kunst, design, visuele communicatie, en ook mode, binnenhuisarchitectuur enz. “MAKEN”). Dit wordt aangeboden op kunsthogescholen. Er bestaan echter ook enkele universitaire opleidingen over de THEORIE van kunst en over het MANAGEMENT van kunst (voor uitleg zie website).

De keuze voor de verschillende opleidingen verloopt via een snel en interactief online kandidatuurproces. Dit laat u toe om meerdere dossiers in te dienen voor het gehele netwerk.

Eind april krijgt u een antwoord (aandacht: de kandidaturen worden afgesloten eind februari). U heeft dan nog voldoende tijd om uw beurs en visum aan te vragen en uw verblijf voor te bereiden.

Deze service is volledig gratis tot de kandidaat zelf beslist om een opleidingsaanbod te aanvaarden. De kandidaat die een pre-inschrijving ontvangt, moet dan een bedrag van 300€ betalen om zijn kandidatuur te bevestigen.

Dit online kandidatuurproces is overal ter wereld beschikbaar. Tegenwoordig moet, in de landen waar een verplichte gedematerialiseerde procedure gebruikt wordt, een tweede elektronisch dossier aangemaakt worden om een studentenvisum te verkrijgen indien nodig.

De architectuurscholen

De studies voor architectuur behoren tot het Europees kwalificatieraamwerk om diploma’s op Europees niveau te erkennen (bachelor, master, doctoraat):

-  een eerste cyclus van 3 jaar die leidt tot een diploma van architectuur en gelijkstaat aan een bachelor
-  een tweede cyclus van 2 jaar die leidt tot het Staatsdiploma voor architectuur en gelijkstaat aan een master
-  een derde cyclus van 3 jaar die leidt tot een doctoraat in de architectuur en gelijk staat aan de graad van doctor.

De 20 nationale architectuurscholen die behoren tot het Ministerie van Cultuur geven, na het 6e studiejaar, specialisatie- en verdiepingsdiploma’s in architectuur alsook het recht om het beroep op zelfstandige basis uit te voeren (HMONP).

Niet-Europese studenten die zich willen inschrijven aan een architectuurschool moeten een speciale procedure volgen. Voor meer informatie, klik op deze link.

De kandidaturen moeten ingediend worden bij de Franse ambassade in België bij de Dienst Culturele Actie en Samenwerking (SCAC). Voor meer informatie over de administratieve stappen en om een afspraak te maken kan u Victorine Hugot contacteren: victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr

- Ingenieursscholen

Degelijke, wetenschappelijke en praktische opleiding in samenwerking met de bedrijfswereld.

Frankrijk staat ook bekend om de excellente ingenieursopleidingen.

De Franse ingenieursopleidingen combineren een zeer degelijke theoretische opleiding in wetenschappelijke domeinen met een praktische ervaring in het beroepsleven als ingenieur. De scholen hebben een sterke band met de bedrijfswereld en dit is een sterktepunt op pedagogisch en professioneel vlak.

In Frankrijk zijn er meer dan 250 ingenieursscholen, de meerderheid zijn publieke scholen, andere zijn privé. Deze scholen ondergaan systematisch de controle van de Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), die het uitgereikte diploma goedkeurt. Zij behoren tot twee conferenties: de Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI) en de Conférence des Grandes Ecoles (CGE).

Samen overzien ze alle wetenschappelijke ingenieursdomeinen, sommige zijn “algemeen” met een specialisatie tijdens het laatste jaar, andere zijn gespecialiseerd in een exact domein: zij kunnen vergeleken worden met departementen in buitenlandse universiteiten.

Om tot de ingenieursopleiding toegelaten te worden, wordt er een selectie gemaakt op basis van een dossier, van testen of van een examen.

Het inschrijvingsbedrag voor de publieke hoger onderwijsinstellingen voor het schooljaar 2014-2015 – diploma voor ingenieur: 610€

Ingenieursscholen en onderzoek

Sommige ingenieursscholen bieden onderzoek cycli aan in hun doctoraatscholen en laten toe om de studies verder te zetten totdat een doctoraat in ingenieurswetenschappen behaald wordt. Deze opleidingen worden voorzien in de laboratoria van ingenieursscholen, meestal in samenwerking met universiteiten en industriële structuren van hoog niveau. Sommige scholen reiken een eigen doctoraatsdiploma uit.

Campus France stelt het programma n+i voor:

Het netwerk “n+i” is een consortium dat meer dan 70 Franse ingenieursscholen verenigt. Het richt zich op studenten of jonge buitenlandse ingenieurs die minstens in het bezit zijn van een diploma op bachelor niveau.

-  Een sterke wetenschappelijke en technologische inhoud
-  Een opleiding Sociale en Menswetenschappen (master “n+”)
-  Lessen over management
-  Het leren van buitenlandse talen (Frans, Engels verplicht en mogelijkheid om de praktijk verder te zetten in de moedertaal)
-  De rol die de bedrijven spelen tijdens de opleiding van de studenten draagt bij tot de voorbereiding van de ingenieurs “n+i” door hen bloot te stellen aan de echte eisen van hun beroep. Dit kan door middel van stages of door dit direct te verwerken in hun projecten.

- Het hoger beroepsonderwijs

Er wordt een grote verscheidenheid aan cursussen aangeboden met korte en lange richtingen. Bovendien zijn er verschillende mogelijkheden om van de ene cursus over te schakelen naar de andere.

De korte opleidingen duren over het algemeen twee of drie jaar en betreffen vooral de dienst-, industrie- en handelssector. De studies worden of gegeven door pluridisciplinaire instellingen die aan de universiteiten verbonden zijn (Les Instituts Universitaires de Technologie - IUT) of door gespecialiseerde scholen.

De opleiding omvat altijd een stage bij een bedrijf en biedt een echt perspectief op de arbeidsmarkt. Er wordt vaak een strenge selectie toegepast om toegang te verkrijgen tot de korte opleidingen.

Onder de korte opleidingen die in Frankrijk worden aangeboden, verdient de studierichting Technicien Supérieur een speciale aandacht. Deze BTS-opleidingen worden afgesloten met het diploma Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en bieden een keuze uit 100 gespecialiseerde studies waar de student direct wordt voorbereid op zijn intrede in het beroepsleven. De opleidingen zijn met name erg populair in de sectors hotellerie, industrie, kunstnijverheid, handel en landbouw.

Deze korte opleidingen kunnen met één of twee jaar verlengd worden voor specialisatie (professionele bachelor) of door over te stappen naar een lange opleiding.

Meer informatie over het Brevet de Technicien Supérieur en het Diplôme Universitaire Technologique.

- Afstandsonderwijs

Waaruit bestaat een thuisstudie?

De lessen zijn op elk moment op Internet beschikbaar. De organisatie van de studie wordt helemaal aan de student overgelaten en vraagt dus veel autonomie. De vragen worden gesteld via een forum, chat of tijdens bijeenkomsten met de andere studenten.

De opleidingen, aanvangscursus of vervolgcursus, worden in hun geheel op afstand gegeven. Vaak is het nodig zich te verplaatsen voor bijeenkomsten. Meer informatie kan men vinden op de internetsites van de opleidingen.

Diploma’s

Voor elk niveau bestaat er een opleiding: beroepsdiploma’s, bachelor, master, doctoraat, maar tevens lessen om zich op toelatingsexamens (concours) voor te bereiden.

Indien er een diploma wordt toegekend aan het einde van de opleiding, zal worden gevraagd om de examens ter plaatse af te leggen, samen met degenen die de opleiding daar hebben gevolgd.

Leerstof

Het merendeel van deze opleidingen wordt via internet gegeven. Het is dus nodig om over een computer te beschikken met een internetconnectie en bepaalde software te hebben. De lessen worden op de computer gedownload.

Keuze van de opleiding

De online catalogus Formasup, biedt een online database waar ongeveer 2 000 opleidingen vermeld staan. U kunt zoeken op vak, niveau en per onderwijsdistrict (académie).

Meer informatie over de afstandsopleidingen.

- Frans leren

Verscheidene Franse instellingen bieden programma’s aan voor het Frans als vreemde taal (FLE) die aan alle niveaus zijn aangepast.

Voor meer informatie over deze opleidingen: http://www.qualitefle.fr/

Voor de mogelijkheden voor zomercursussen en taalverblijven: http://coursdete.campusfrance.org

Nationale diploma’s en getuigschriften

De TCF is de taaltoets Frans van het Franse ministerie van Onderwijs. Het gaat hier om een algemene toets, bestemd voor niet-Franstaligen. Het geeft aan iedereen de mogelijkheid om voor professionele of persoonlijke doeleinden op een makkelijke, betrouwbare en snelle manier zijn/haar kennis van de Franse taal officieel te laten valideren. Het slagen voor de toets geeft geen recht op een diploma, maar wel op een getuigschrift van het bereikte niveau. De resultaten die bij de toets TCF zijn behaald, kunnen worden gebruikt om direct toegelaten te worden tot het DELF 2nd degré of het DALF.

De DELF en DALF diploma’s worden door het ministerie van Onderwijs afgegeven. Het zijn officiële verklaringen van het bereikte niveau (kennis en spreekvaardigheid) in de Franse taal. Het DALF geeft aan dat men in staat is doeltreffend de colleges op een Franse of Franstalige universiteit bij te wonen. Dit diploma geeft een vrijstelling voor de taaltest die moet worden afgelegd bij alle Franse universiteiten voor men zich mag inschrijven. Er bestaan 4 verschillende DELF diploma’s, in overeenstemming met de 4 niveaus van het Europees Referentie Kader (ERK).

In België is het centrum dat bevoegd is om Franse certificaten te overhandigen de Alliance française Bruxelles-Europe.
Voor meer informatie over de Franse examens en lessen: http://www.alliancefr.be/fr/examens

-  Postdoctorale opleidingen

Student, promovendus, doctor, bent u geïnteresseerd in een postdoctorale studie?

- Het Gilde van Promovendi (Guilde des Doctorants) is een vereniging die zich inzet voor het toegankelijk maken via internet van informatie over en hulpmiddelen voor postdoctorale opleidingen.

- Het Verbond van Onderzoeksstudenten (Confédération des Etudiants Chercheurs - CEC) vertegenwoordigt promovendi en jonge onderzoekers op nationaal niveau en oefent veel invloed uit bij nationale kwesties over onderzoek, hoger onderwijs en postdoctorale opleidingen.

De belangrijkste leden van het verbond zijn lokale verenigingen. Zij stellen de prioriteiten vast en nemen actief deel aan de beslissingen van het verbond.

Alfabetische lijst van Franse verenigingen voor promovendi, opgesteld door de vereniging Gilde van Promovendi.

- De Nationale Vereniging voor Doctoren (Association Nationale des Docteurs) is publiek gekend sinds 1975 en biedt doctoren sinds 1992 verscheidene activiteiten en diensten aan, met het doel de invloed van de doctorsgraad op alle terreinen van de samenleving te verbeteren.

- Campus France : deze site voor buitenlandse studenten bevat veel informatie over de opleidingen van het Franse hoger onderwijs.

- France Contact: site bestemd voor onderzoekers en buitenlandse beursstudenten die onderzoek willen doen in Frankrijk.

- De Bernard Gregory Vereniging - ABG L’intelli’agence: helpt afgestudeerden met een doctorsgraad een baan te vinden.

Voor meer informatie over de postdoctorale opleidingen in Frankrijk kan u ook de fiches van Campus France per richting en de fiches die gewijd zijn aan onderzoek in Frankrijk raadplegen.

- Programs taught in English

Frankrijk is de eerste bestemming van buitenlandse studenten waar geen Engels wordt gesproken. Het beschikt echter wel over een groot aanbod van opleidingen die in het Engels gegeven worden. Zo is het niet nodig om Frans te kunnen spreken om in Frankrijk te studeren, het behalen van het diploma gaat wel samen met het leren van het Frans en zo heeft u nog een troef voor een internationale carrière. De Franstalige wereld, dit zijn 75 landen, staat open voor u.

De catalogus van Campus France van hoger onderwijsopleidingen die in het Engels gegeven worden, bestaat uit bijna 700 opleidingen die toegankelijk zijn voor Engelstalige studenten.

Gepubliceerd op 05/05/2015

bovenaan de pagina