Politieke relaties [fr]

Frankrijk en België hebben altijd uitstekende betrekkingen op hoog niveau onderhouden et dit op alle domeinen van de bilaterale samenwerking. De Frans-Belgische betrekkingen zijn bijzonder dynamisch dankzij de geografische nabijheid tussen beide landen en verschillende historische en culturele factoren (40 % van de Belgen is Franstalig), mais ook door de sterke verwevenheid van hun economieën en de vaak convergerende analyses die uitwisselingen stimuleren.

De Ambassade van Frankrijk in België vormt het kernpunt in de bilaterale relatie tussen Frankrijk en België. Hoewel het politieke domein, zowel op bilateraal als multilateraal vlak, een essentiële plaats inneemt inzake haar handelen, beperkt ze zich niet enkel tot dit domein. Haar optreden is erg veelzijdig en wordt aangepast naargelang de behoeften en grote veranderingen binnen beide samenlevingen.

De economische dimensie neemt een belangrijke plaats in binnen de uitwisselingen, maar ook de grensoverschrijdende samenwerking is cruciaal en vormt als het ware een “laboratorium” voor het Europa van morgen. Innovatie, onderzoek, de zoektocht naar competiviteitspolen, veiligheidskwesties, onderwijs en cultuur zijn eveneens belangrijke aspecten waar ze zich op richt.

De Ambassade van Frankrijk moedigt deze uitwisselingen en het delen van ervaringen en dit door haar contacten met de Belgische autoriteiten op alle gebieden optimaal uit te breiden.

Naast de permanente dialoog over Europese en internationale kwesties, worden de Frans-Belgische banden ook aangehaald tijdens bilaterale ontmoetingen op hoog niveau of parlementaire bezoeken. Op politiek niveau vinden er vaak bilaterale ontmoetingen plaats.

Staatsbezoek

JPEG

- Op uitnodiging van Hunne Majesteiten Koning Filip en Prinses Mathilde van België, brachten de Président van de Republiek, de heer Emmanuel Macron, en zijn echtgenote, mevrouw Brigitte Macron, op 19 en 20 november 2018 een staatsbezoek aan het Koninkrijk België (in Vlaanderen en Wallonië).

Ministeriële bezoeken

- Ontmoeting in Brussel tussen de President van de Républiek, de heer Emmanuel Macron, en de Belgische eerste minister, Charles Michel (25 mei 2017)

- Ontmoeting in Brussel tussen de minister van Defensie, Steven Vandeput, en de Franse minister van de Strijdkrachten, Florence Parly (29 juni 2017)

- Ontmoeting tussen Édouard Philippe en Charles Michel (Brussel, 16 oktober 2017)

- Ontmoeting tussen Jean-Yves Le Drian en zijn Belgische ambtgenoot Didier Reynders (Parijs, 23 mei 2018)

- Frans-Belgische samenwerkingsbijeenkomst inzake veiligheid en de strijd tegen het terrorisme (Parijs, 11 juni 2018). De Franse eerste minister Édouard Philippe ontving zijn Belgische ambtgenoot Charles Michel om de samenwerking tussen beide landen te bespreken op het gebied van binnenlandse veiligheid en de strijd tegen het terrorisme. De ministers van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb en Jan Jambon, en de ministers van Justitie Nicole Belloubet en Koen Geens namen ook deel aan het gesprek.

- U kunt hier de archieven 2012-2017 raadplegen.

Gepubliceerd op 20/08/2020

bovenaan de pagina