Politieke relaties [fr]

Frankrijk en België onderhouden uitstekende betrekkingen op hoog niveau en dit op alle domeinen van de bilaterale samenwerking. De Frans-Belgische betrekkingen zijn bijzonder dynamisch dankzij de geografische nabijheid tussen beide landen en verschillende historische en culturele factoren (40 % van de Belgen is Franstalig), mais ook door de sterke verwevenheid van hun economieën en de vaak convergerende analyses die uitwisselingen stimuleren.

De Ambassade van Frankrijk in België vormt het kernpunt in de bilaterale relatie tussen Frankrijk en België. Hoewel het politieke domein, zowel op bilateraal als multilateraal vlak, een essentiële plaats inneemt inzake haar handelen, beperkt ze zich niet enkel tot dit domein. Haar optreden is erg veelzijdig en wordt aangepast naargelang de behoeften en grote veranderingen binnen beide samenlevingen.

De economische dimensie neemt een belangrijke plaats in binnen de uitwisselingen, maar ook de grensoverschrijdende samenwerking is cruciaal en vormt als het ware een “laboratorium” voor het Europa van morgen. Innovatie, onderzoek, de zoektocht naar competiviteitspolen, veiligheidskwesties, onderwijs en cultuur zijn eveneens belangrijke aspecten waar ze zich op richt.

De Ambassade van Frankrijk moedigt deze uitwisselingen en het delen van ervaringen en dit door haar contacten met de Belgische autoriteiten op alle gebieden optimaal uit te breiden.

Naast de permanente dialoog over Europese en internationale kwesties, worden de Frans-Belgische banden ook aangehaald tijdens bilaterale ontmoetingen op hoog niveau of parlementaire bezoeken. Op politiek niveau vinden er vaak bilaterale ontmoetingen plaats.

Staatsbezoek

JPEG

- Op uitnodiging van Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde van België, brachten de President van de Republiek, de heer Emmanuel Macron, en zijn echtgenote, mevrouw Brigitte Macron, op 19 en 20 november 2018 een staatsbezoek aan het Koninkrijk België (in Vlaanderen en Wallonië).

Ministeriële bezoeken

- Frans-Belgische "Hertoginnedal"-ontmoeting over veiligheid en de strijd tegen terrorisme: werkbezoek aan Brussel van de Franse eerste minister Jean Castex en enkele ministers van de Franse regering (22.11.2021).

- Bilaterale ontmoeting tussen de heer Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, en zijn Belgische ambtgenote, mevrouw Annelies Verlinden, en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de heer Sammy Mahdi (11 juni 2021).

- Bilaterale ontmoeting tussen mevrouw Florence Parly, de Franse minister van de Strijdkrachten, en haar Belgische ambtgenoot, mevrouw Ludivine Dedonder, minister van Defensie (10 juni 2021).

- Bilaterale ontmoeting tussen mevrouw Roxana Maracineanu, gedelegeerd minister belast met Sport bij de Franse minister van Nationaal Onderwijs, Jeugd en Sport, en de heer Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs en Sport (18 mei 2021).

- Bilaterale ontmoeting tussen de heer Jean-Baptiste Djebbari, gedelegeerd minister belast met Transport bij de Franse minister van Ecologische Transitie, en de Belgische vice-eersteminister en minister van Mobiliteit, de heer Georges Gilkinet (17 mei 2021).

- Bilaterale ontmoeting tussen Jean-Yves Le Drian, minister van Europa en Buitenlandse Zaken, en Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen (22 maart 2021).

- Bilaterale ontmoeting tussen de heer Olivier Dussopt, gedelegeerd minister belast met Overheidsrekeningen bij de Franse minister van Economie, Financiën en Relance, en mevrouw Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee (12 maart 2021).

- Ontmoeting in Parijs tussen de President van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, en de Belgische Eerste minister, Alexander De Croo (1 december 2020).

- Frans-Belgische samenwerkingsbijeenkomst inzake veiligheid en de strijd tegen het terrorisme (Parijs, 11 juni 2018). De Franse Eerste minister Édouard Philippe ontving zijn Belgische ambtgenoot Charles Michel om de samenwerking tussen beide landen te bespreken op het gebied van binnenlandse veiligheid en de strijd tegen het terrorisme. De ministers van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb en Jan Jambon, en de ministers van Justitie, Nicole Belloubet en Koen Geens, namen ook deel aan het gesprek.

- Ontmoeting in Parijs tussen Jean-Yves Le Drian en zijn Belgische ambtgenoot Didier Reynders (23 mei 2018).

- Ontmoeting in Brussel tussen Édouard Philippe en Charles Michel (16 oktober 2017).

- Ontmoeting in Brussel tussen de minister van Defensie, Steven Vandeput, en de Franse minister van de Strijdkrachten, Florence Parly (29 juni 2017).

- Ontmoeting in Brussel tussen de President van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, en de Belgische Eerste minister, Charles Michel (25 mei 2017).

- U kunt hier de archieven 2012-2017 raadplegen.

Gepubliceerd op 22/11/2021

bovenaan de pagina