President Hollande vandaag geïnterviewd door De Standaard en Le Soir [fr]

JPEG

De Franse president François Hollande vindt dat Frankrijk en Duitsland Europa moeten herlanceren, zeker nu Angela Merkel voor vier jaar is herkozen. En hij heeft concrete plannen: ’We moeten toenadering brengen in het sociale beleid, met in de eerste plaats de invoering van een algemeen minimumloon.’ Dat minimumloon moet volgens Hollande beginnen met de 17 EU-landen die lid zijn van de euro-zone.

Is België belangrijk in Europa?

Het is een van de stichtende leden. Het is onmisbaar voor Europa. Het is ook een symbool. Brussel is een van de Europese hoofdsteden. Het Belgische federalisme houdt nog steeds stand. Dat is belangrijk, want het populisme ondermijnt niet alleen de Europese solidariteit, maar ook de samenhang binnen landen.

Vormt dat niet de grootste bedreiging voor uw project: populistische partijen met simpele recepten?

Dat is een risico, maar de democratie is nu eenmaal geen long fleuve tranquille. Ze komt haar crisissen steeds te boven. Ze toont zich zwak door aan zichzelf te twijfelen, door in te boeten op haar principes of haar waarden. Maar door trots te zijn op haar successen kan ze de bevolking overtuigen het avontuur voort te zetten.

Dreigt Europa niet als verliezer uit de verkiezingen te komen?

Volgend jaar in mei kan het Europees Parlement inderdaad voor een groot deel uit anti-Europeanen bestaan. Dan dreigt verlamming. Ik pleit ervoor dat iedereen het belang van de verkiezingen inziet. Die gaan niet over voor of tegen Europa, maar over welk project voor Europa: voortzetting van het soberheidsbeleid of duurzame groei, concurrentie over regulering, markt of investeringspolitiek, korte-termijn of ecologische omwenteling.

En we moeten durven zeggen waarin Europa goed was: We hebben de financiële crisis bedwongen, de eurozone is er nog, de bankenunie beschermt ons tegen toekomstige schokken, de centrale bank heeft het behoorlijk gedaan. Europa heeft het gehaald. Maar voortaan is standhouden niet voldoende, we moeten vooruit.

Extremisten moet men het hoofd bieden. Wie kan geloven dat de nationale grenzen een dam vormen tegen immigratie? Ik ben bereid om de Schengenregels te verscherpen, maar dat is dan een Europese beslissing. Wie kan geloven dat we beter af zouden zijn zonder de eenheidsmunt? We zouden een regen van devaluaties krijgen en speculatie tegen de overheidschulden. We moeten hoog mikken. Het status quo staat gelijk met de nederlaag.

Hoe verklaart u de terugkeer van het nationalisme: ligt dat aan de economische crisis?

Dat zou te eenvoudig zijn. Het hangt samen met gebrek aan perspectief. De vrees voor welvaartsverlies speelt mee. Europa torst een zware geschiedenis. Sommige landen voelen de mondialisering scherp aan. Maar we moeten ons geen begoocheling maken: Europa wordt geassocieerd met open grenzen en dus met inwijking. Er is de vrees voor de islam. Veel werknemers zijn bang voor herstructurering en banenverlies. De veroudering van de bevolking voedt de angst voor verandering. De xenofobie doet de rest. De crisis oplossen is belangrijk, maar er zal meer nodig zijn om nationale egoïsmen en identitaire aspiraties tegen te gaan.

De volledige interview kunt u hieronder downloaden :

PDF - 753.3 kB
François Hollande - De Standaard
(PDF - 753.3 kB)

Gepubliceerd op 10/10/2013

bovenaan de pagina