Prijs van de laïciteit van de Franse Republiek: Oproep tot kandidaatstelling [fr]

De Prijs van de laïciteit van de Franse Republiek, ondersteund door de diensten van de premier, wordt jaarlijks uitgereikt door het Observatoire de la laïcité. Het wordt jaarlijks op 9 december toegekend, ter gelegenheid van de verjaardag van de wet over de scheiding van Kerk en Staat van 9 december 1905.

JPEG

Deze prijs onderscheidt en moedigt concrete acties en projecten aan voor de effectieve bescherming en bevordering van de laïciteit, in de geest van artikel 10 van de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger, van artikel 1 van de Grondwet en van de wetten van 28 maart 1882 over de niet-religieuse en verplichte basisonderwijs en van 9 december 1905 over de scheiding van kerk en staat.

De acties en projecten die individueel of collectief zijn gepresenteerd kunnen aan de Prijs van de laïciteit deelnemen, met de uitzondering van de leden van het Observatoire de la laïcité.

- Meer informatie over de Prijs van de laïciteit van de Franse Republiek (in het Frans)

- Oproep tot kandidaatstelling voor het jaar 2016

- Link naar de website www.laicite.gouv.fr

Gepubliceerd op 14/10/2016

bovenaan de pagina