Sociale bescherming [fr]

De sociale bescherming van Franse burgers in het buitenland hangt af hun statuut:

- Gedetacheerde, (werknemer of zelfstandige), -expat ( werknemer, zelfstandige, student, gepensioneerde, werkloze)

Het is uitermate belangrijk om u te informeren bij de Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid van Migrerende Werknemers (ACSZMW) om exact te weten welke wetgeving toegepast zal worden in het land van ontvangst.

Verstrekkingen in geval van detachering (werknemers en hun familie):

- Ziekte en moederschap

De gedetacheerde (een persoon die ter beschikking wordt gesteld in een ander land) ontvangt voor zichzelf en zijn of haar familieleden verstrekkingen in natura (terugbetaling van de medische en farmaceutische kosten en de hospitalisatie) en geld (een dagelijkse vergoeding).

- Arbeidsongevallen – beroepsziektes

Na een arbeidsongeval- of beroepsziekte krijgt de werknemer uitkeringen in natura en geld volgens praktisch dezelfde regels als bij ziekte en moederschap. De gevolgen van het werkongeval worden eveneens beheerd.

- Familiale uitkeringen

Indien de kinderen in Frankrijk blijven, verandert er niets aan de uitkering. Wanneer de kinderen aanwezig zijn in een land van ontvangst dat deel uitmaakt van de Europese Economische Unie (EEU), zal er nog steeds een deel van de uitkering worden gestort. Als dit niet het geval is, is de uitkering afhankelijk van het land waar u verblijft en zijn eventuele bilaterale overeenkomst met Frankrijk.

- Gedetacheerde zelfstandigen

Het Franse sociale zekerheidsnetwerk kan behouden worden bij het uitvoeren van een niet-bezoldigde activiteit (ambacht, industrie, handel, landbouw – vrij beroep) in het buitenland als dit van tijdelijke aard is. In dit geval moet de niet-bezoldigde de noodzakelijke formaliteiten zelf uitvoeren bij de juiste instanties.

- Het lidmaatschap van een vrijwillige verzekering bij een expatriëring

De expat en zijn familie zullen wellicht gebruik kunnen maken van de sociale verzekering in het land van ontvangst. Aangezien het Franse systeem echter een van de meest geavanceerde systemen ter wereld is, zal de sociale verzekering in het andere land waarschijnlijk minder zijn.

Om 100% gedekt te zijn door de sociale zekerheid, kan de expat toetreden tot de vrijwillige verzekering van de CFE, de “Caisse des Français de l’Etranger”(de instantie voor de Sociale Zekerheid voor Fransen in het buitenland). Zo is hij weer lid bij een Franse maatschappij. Bijgevolg kan hij enerzijds weer genieten van een sociale dekking vergelijkbaar met wat hij voordien had, en anderzijds een continuïteit behouden voor enkele van zijn rechten (pensioen bijvoorbeeld).

Om dit eerste niveau van sociale zekerheid te vervolledigen, kan hij zich ook nog inschrijven voor een aanvullende pensioenregeling op basis van zijn of haar beroepsactiviteit.

In termen van complementaire gezondheidszorg zal hij de keuze hebben tussen een verzekeringsmaatschappij of een ziekenkas. Verder kan hij nog aanvullende dekking bekomen als lid van een onderlinge verzekeringsmaatschappij, voor invaliditeit en overlijden bijvoorbeeld.

Andere mogelijkheden om lid te worden van vrijwillige verzekeringen van de CFE.

- Bij ziekte- en moederschapverzekering:

Alle Franse burgers die in het buitenland wonen en geen beroepsactiviteit uitoefenen kunnen lid worden van de vrijwillige verzekering van ziekte- en moederschap van de CFE. Dit kan alleen wanneer de betrokkene geen lid is van het Franse sociale zekerheidsnetwerk.

- Ouderdomsverzekering

Alle Franse expats die geen werk hebben maar wel één of twee kinderen opvoeden, kunnen bijdragen aan de ouderdomsverzekering voor personen met gezinnen. Door deze inrichting verliezen ze geen enkel trimester voor hun toekomstig pensioen van de sociale zekerheid.

In 2003 werd de forfaitaire bijdrage verhoogd tot 551 euro per trimester.

- De Sociale Acties van de CFE

Net zoals andere Sociale Zekerheidsinstanties beschikt het CFE over een budget voor gezondheid en welzijn om de verzekerden te helpen in geval van ongeval- of zware ziekte. U kunt er ook terecht voor preventiemaatregelen (vaccins en onmisbare medicijnen voor expats).

Gepubliceerd op 10/04/2012

bovenaan de pagina