Bij noodgevallen [fr]

Nuttige telefoonnummers bij noodgevallen:

- Brandweer en dringende medische hulp: 100

- Politie en Rijkswacht: 101

- Rode Kruis: 105

- Tandartsen van wacht: 02 426 10 26

- SOS Jongeren: 02 512 90 20

- Apotheek van wacht: 090 01 05 00

- Dokters van wacht: 02 479 18 18

- Dierenartsen van wacht: 02 538 16 99

- Antigifcentrum: 070 24 52 45

Gepubliceerd op 10/04/2012

bovenaan de pagina