Studentenvisa voor niet-Europese burgers [fr]

Houd er rekening mee dat het advies van de culturele dienst van de Franse ambassade in het land waar u woont, vereist is. Dit advies ontvangt u niet persoonlijk. Het wordt rechtstreeks aan de visumdienst gericht.

Alvorens hun visumaanvraag in te dienen, dienen studenten:

- die woonachtig zijn in Nederland, contact op te nemen met het Institut français in Nederland

- die woonachtig zijn in Luxemburg, contact op te nemen met het Institut français in Luxemburg

- die woonachtig zijn in België, geen stappen te ondernemen. Hun dossier wordt rechtstreeks door het consulaat-generaal naar de culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk in Brussel gestuurd.

https://bruxelles.consulfrance.org/Demander-un-visa-pour-la-France-en-Belgique

Gepubliceerd op 16/04/2019

bovenaan de pagina