Onderwijs voor kinderen in België [fr]

1. Franse onderwijsinstellingen in België (Franse onderwijssysteem)

Twee Franse scholen in Brussel en Antwerpen hebben een onderwijsprogramma in overeenstemming met de programma’s van het Franse nationale onderwijssysteem. Deze instituten maken deel uit van een netwerk van meer dan 450 instellingen wereldwijd en bieden onderwijs van kleuterschool tot baccalaureaat (laatste jaar humaniora), waar ook ter wereld. Ze verwelkomen studenten van alle nationaliteiten.

De twee middelbare scholen zijn gevestigd in Brussel (Ukkel) en Antwerpen; ze verwelkomen bijna 3000 leerlingen, van de kleuterschool tot het baccalaureaat. Hun programma’s en examens (Diplôme National du Brevet, Baccalauréat général) zijn die van het Franse nationale onderwijs.

Een derde vestiging conform het Franse nationale onderwijssysteem opent haar deuren in Brussel (Ukkel) in het begin van het schooljaar 2019.

U vindt alle benodigde informatie op: http://bit.ly/2YwrFeC

2. Franstalige onderwijsinstellingen in België (Belgische onderwijssysteem)

Als u uw kind naar een Franstalige school in overeenstemming met het Belgische onderwijssysteem wilt laten gaan, kunt u alle benodigde informatie hieromtrent terugvinden op: http://bit.ly/2YwrFeC

3. Andere onderwijsinstellingen

De Europese scholen: er zijn 5 Europese scholen in België (4 in Brussel en 1 in Mol). Deze scholen richten zich in de eerste plaats op kinderen van wie de ouders in Europese instellingen werken.
De internationale scholen: er bestaan ook andere internationale scholen in België; die zijn voor iedereen bestemd maar de inschrijvingskosten zijn daar vrij hoog.

4. CNED: Centre national d’enseignement à distance (Nationaal Centrum voor afstandsonderwijs)

Het CNED is een Franse overheidsinstelling van administratieve aard van het ministerie van Onderwijs die afstandsonderwijs aanbiedt. Als u uw kind via het CNED wenst te onderwijzen, kunt u alle benodigde informatie hieromtrent terugvinden op http://bit.ly/2YwrFeC

5. Frans leren als naschoolse activiteit: de FLAM-verenigingen

Er bestaan in België twee “FLAM”-verenigingen ("FLAM" staat voor “Français Langue Maternelle”), die educatieve activiteiten in het Frans voorstellen voor franstalige kinderen vanaf 2,5 jaar. Ze worden door de Franse regering officieel erkend.

Gent: « La Bande à Gavroche » : http://www.labandeagavroche.be/

Antwerpen: « Les mots passants » : https://lesmotspassants.eu/

Gepubliceerd op 21/01/2020

bovenaan de pagina