Toekomstige verkiezing voor het voorzitterschap van de functie van directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) [fr]

De Europese Unie en haar lidstaten hebben voor Muriel Pénicaud gekozen als volgende directrice van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Op 25 maart 2022 zal de raad van bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) tijdens zijn 344e zitting de volgende directeur-generaal van de organisatie kiezen. Muriel Pénicaud, voormalig minister van Arbeid van Frankrijk, is de kandidaat die door de Europese Unie en haar lidstaten wordt gesteund.

JPEG - 3.6 MB
Mevr. Muriel Pénicaud

"Mevrouw Pénicaud brengt uitgebreide ervaring mee op vier belangrijke gebieden, die wij van essentieel belang achten voor de functie van directeur-generaal van de IAO," zegt ambassadrice Lotte Knudsen, hoofd van de delegatie van de Europese Unie bij de Verenigde Naties in Genève. "Zij heeft gewerkt in de particuliere sector, voor de Franse regering, op het multilaterale diplomatieke toneel, en zij heeft ook een bewezen staat van dienst op het gebied van de tripartiete sociale dialoog. Zij pleit een nieuwe en ambitieuze visie voor een "IAO in actie" die sociale rechtvaardigheid bevordert, concrete oplossingen in de landen brengt en gebaseerd is op sociale dialoog en tripartisme. Haar kandidatuur ondersteunt een vernieuwd, effectiever en inclusiever multilateraal systeem. De IAO moet de meest gekwalificeerde mondiale instelling worden voor arbeids- en werkgelegenheidskwesties," zei ambassadrice Lotte Knudsen.

Mevrouw Pénicaud is van plan de uitdagingen aan te gaan waarmee de arbeidswereld wordt geconfronteerd, zoals de digitale revolutie, de klimaatverandering en de demografische veranderingen. Tegen de achtergrond van de crisis van de COVID-19, die de armoede wereldwijd heeft doen toenemen, staat de bestrijding van ongelijkheid centraal in het programma van de kandidaat, die de bevordering van het scheppen van banen, van de toegang tot sociale bescherming, van de werkgelegenheid voor jongeren en van de empowerment van vrouwen als een prioriteit beschouwt. Mevrouw Pénicaud hecht veel belang aan de internationale arbeidsnormen als instrument ter bevordering van de ontwikkeling. Zij is ervan overtuigd dat sociale vooruitgang, productiviteit en ecologische overgang hand in hand gaan. Toen zij minister van Arbeid was, heeft zij zich op nationaal en Europees niveau ingezet voor de ratificatie van de IAO-verdragen 183 en 190. Zij laat ons herinneren dat de universele toepassing van de IAO-beginselen een uitdaging voor de mensenrechten is, maar ook een voorwaarde voor eerlijke concurrentie in onze gemondialiseerde economie.

Als mevrouw Pénicaud wordt verkozen, wordt zij de eerste directrice-generaal van de IAO in meer dan 100 jaar van haar bestaan.

Ervaring

Mevrouw Pénicaud heeft in de loop van haar 30-jarige carrière een gedegen deskundigheid verworven in de wereld van de arbeid en de tripartiete samenleving op alle niveaus en over de hele wereld. Als voormalig Frans minister van Arbeid heeft zij ook gewerkt als leidinggevende in de openbare en particuliere sector, in Frankrijk en in het buitenland. Momenteel is zij ambassadrice en permanent vertegenwoordiger van Frankrijk bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het streven naar eerbiediging van de fundamentele beginselen en rechten op het werk zijn altijd standpunten geweest bij haar inspanningen ter bevordering van rechtvaardigheid, economische ontwikkeling en sociale vooruitgang. Haar werkzaamheden waren gericht op gelijke kansen, persoonlijke emancipatie, ontwikkeling van vaardigheden, gezondheid en veiligheid op het werk, en versterking van de sociale dialoog.

Gepubliceerd op 29/03/2022

bovenaan de pagina