President François Hollande feliciteert Barack Obama voor zijn herverkiezing [fr]

BERICHT van de PRESIDENT van de FRANSE REPUBLIEK

Mijnheer de President,

Het Amerikaanse volk heeft zijn vertrouwen in u hernieuwd voor de komende vier jaar. In naam van alle Franse burgers en in mijn persoonlijk naam wens ik u uitdrukkelijk en hartelijk te feliciteren. Dit is een belangrijk moment voor de Verenigde Staten maar ook voor de rest van de wereld.

Uw herverkiezing is een duidelijke keuze voor een open en solidaire Amerika, met een sterk engagement op internationaal vlak en bewust van de uitdagingen van onze planeet: vrede, economie en milieu.

Frankrijk en de Verenigde Staten delen gemeenschappelijke waarden. Ik ben ervan overtuigd dat wij tijdens uw nieuw mandaat onze partnerschap verder zullen versterken, om ervoor te zorgen dat onze beide landen terugkeren naar economische groei, om de werkloosheid te bestrijden en om oplossingen te vinden voor de crises die ons bedreigen, met name in het Midden-Oosten.

Ik weet dat onze samenwerking zich voort zal zetten in dezelfde geest van dialoog, waardering en respect, en ik sta erop u te verzekeren van mijn persoonlijk engagement, en die van Frankrijk, om onze relatie van vriendschap en vertrouwen nog verder uit te bouwen.

Gelieve, Mijnheer de President, de betuiging van mijn vriendelijke groeten en gevoelens van oprechte hoogachting te aanvaarden.

François HOLLANDE

Gepubliceerd op 07/11/2012

bovenaan de pagina