Verplaatsing van Mevrouw Yamina Benguigui, afgevaardigde minister bij de minister van Buitenlandse Zaken, bevoegd voor Fransen in het buitenland en voor de Francofonie

Op vrijdag 2 juni 2012 in Brussel was Mevrouw Yamina Benguigui, afgevaardigde minister bevoegd voor Fransen in het buitenland en voor de Francofonie, voor het eerst op verplaatsing in het buitenland. Zij heeft contacten opgelegd met Franse vertegenwoordigers in België en met voorzitters van verenigingen om een dialoog aan te gaan over hun noden en verwachtingen.

Mevrouw Benguigui heeft ook het Consulaat Generaal van Frankrijk in Brussel bezocht om de personeelsleden van het diplomatieke en consulaire netwerk te ontmoeten, die bijzonder druk bezig zijn met de voorbereiding van de parlementsverkiezingen van 3 en 17 juni. Mevrouw Benguigui heeft hen hartelijk bedankt in naam van de Franse regering.

JPEG

JPEG

Dit bezoek heeft okk de gelegenheid geboden om alle Franse burgers aan te moedigen om voor het eerst te stemmen voor een kamerlid die de Benelux zal vertegenwoordigen in het Frans Parlement.

Ontmoetingen hebben ook plaatsgevonden met de overheden van de drie taalgemeenschappen en met verschillende persoonlijkheden van de Francofonie, onder wie de permanente vertegenwoordiger van de Internationale Organisatie van de Francofonie (OIF) bij de Europese Unie. Ter gelegenheid werd er herinnerd aan de plaats en de rol van de Franse taal, die gesproken is door meer dan 200 miljoen personen, binnen en buiten de 75 lidlanden van de OIF.

In dit kader heeft de minister ook een bezoek gebracht aan de Franse Alliantie Brussel-Europa, die bijzonder actief is met Belgische en internationale studenten en meer dan 5000 leden telt.

La Ministre a visité dans cet esprit l’Alliance Française Bruxelles Europe, très active auprès des étudiants belges et internationaux et qui compte plus de 5000 étudiants."

JPEG

Gepubliceerd op 04/06/2012

bovenaan de pagina