Visums voor Frankrijk

De visumaanvragen die in België worden ingediend, worden door het Consulaat-generaal van Frankrijk in Brussel behandeld. Dit Consulaat-generaal is eveneens bevoegd voor aanvragen ingediend door personen die in Nederland of Luxemburg wonen.

Gepubliceerd op 06/08/2021

bovenaan de pagina