Visums voor Frankrijk [fr]

De visumaanvragen die in België worden ingediend, worden door het Consulaat-generaal van Frankrijk in Brussel behandeld. Dit Consulaat-generaal is eveneens bevoegd voor aanvragen ingediend door personen die in Nederland of Luxemburg wonen.

Gepubliceerd op 29/09/2021

bovenaan de pagina