Vredesforum van Parijs: creatie van de eerste incubator voor oplossingen voor internationale kwesties [fr]

De internationale spanningen nemen toe en het was nog nooit zo dringend om een antwoord te bieden op de mondiale uitdagingen. In het licht van die uitdagingen wil het Vredesforum van Parijs, waarvan de eerste editie plaatsvindt van 11 tot 13 november 2018, alle actoren van de mondiale governance samenbrengen om opnieuw kracht te geven aan het multilateralisme en het gezamenlijk handelen.

Het Vredesforum van Parijs verenigt zowel politieke actoren, burgers, maar ook alle actoren die betrokken zijn bij het zoeken naar en het implementeren van oplossingen voor mondiale uitdagingen (gewapende conflicten, klimaatopwarming, destabilisering van het internet etc.). Maatschappelijke actoren, leiders van regionale et internationale organisaties, staatshoofden en regeringsleiders komen er op een ongedwongen manier samen om samen te werken aan de oplossingen van morgen.

Zowel inhoudelijk als qua vorm is het Vredesforum van Parijs niet bedoeld als een top, een salon of een klassieke internationale conferentie. Het zet innovatieve oplossingen centraal die beantwoorden aan de uitdagingen van vandaag op het gebied van bestuur.

Het forum is gestructureerd rond 5 thema’s: vrede en veiligheid, milieu, ontwikkeling, inclusieve economie en nieuwe technologieën. De uitdagingen die we het hoofd moeten bieden worden niet beperkt door sectorale beperkingen: het Vredesforum van Parijs erkent dit.

Honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog herinnert het Vredesforum van Parijs aan de dringende nood te handelen wat een concrete actie en een open dialoog tussen alle actoren vereist.

- Gezamenlijke verklaring van internationale organisaties ter gelegenheid van het Vredesforum van Parijs

- Transcriptie van de openingstoespraak van de president van de Republiek op het Vredesforum van Parijs

De dragers van governance-oplossingen centraal tijdens het Forum

Na een oproep tot het indienen van projecten die deze zomer tot bijna 900 kandidaturen heeft geleid, werden 120 projecten geselecteerd die tijdens het Vredesforum van Parijs van 11 tot 13 november 2018 werden voorgesteld. De geselecteerde dragers van governance-oplossingen presenteerden niet enkel hun acties, zoals dat vaak gebeurt tijdens salons of conferenties. Ze zijn bijeengekomen ter gelegenheid van het eerste Vredesforum van Parijs en vormden de kern van het evenement. De dragers van projecten vormden een gemeenschap van actoren die betrokken zijn bij het zoeken naar en het toepassen van concrete oplossingen.

Het Forum is een initiatief van lange duur. Het idee is niet enkel om initiatieven, hoe belangrijk ook, in de schijnwerpers te zetten, maar ook om ze te versterken en om hun groei en uitvoering te ondersteunen. Een toezichtcomité bestaande uit deskundigen zal 10 van de 120 projecten die van 11 tot 13 november in Parijs werden voorgesteld, gedurende één jaar begeleiden.

Het Vredesforum van Parijs in cijfers

848 kandidaturen voor governance-projecten
120 governance-oplossingen afkomstig uit 42 landen
350 dragers van projecten, 200 speakers en duizenden genodigden
Meer dan 80 debatten en 130 projectvoorstellingen in pitchs-vorm

Een 3-daagse hackaton met 80 deelnemers die de collectieve intelligentie bijeenbrengt op het gebied van sociale wetenschappen, informatica, gegevens, economie omtrent wereldwijde governance-uitdagingen en transparantie over financiële gegevens.
105 uitgenodigde landen60 bevestigd30 internationale organisaties

Het Vredesforum van Parijs omtrent sociale netwerken
Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Medium

A propos

Het Vredesforum van Parijs is opgericht als een vereniging onder de wet van 1901. Het verenigt de Fondation nationale des sciences politiques (Sciences Po), de Fondation Körber, de Fondation Mo Ibrahim, het Institut français des relations internationales, het Institut Montaigne en de Franse Republiek, vertegenwoordigd door de Quai d’Orsay.

Justin Vaïsse, directeur van het Centrum voor Analyse, Prognose en Strategie van het Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, zit het Forum voor.

Gepubliceerd op 14/11/2018

bovenaan de pagina