Vredesforum van Parijs: 1ste editie van 11 tot 13 november 2018

De eerste editie van het Vredesforum van Parijs vindt plaats van 11 tot en met 13 november 2018.

Naar aanleiding van de toenemende spanningen in de hedendaagse wereld, is het Forum bedoeld om een jaarlijks platform te worden voor projecten, ideeën en initiatieven die op doeltreffende wijze bijdragen tot een betere internationale samenwerking op het gebied van de grootste wereldwijde uitdagingen, tot eerlijkere en rechtvaardigere mondialisering en tot een doeltreffender multilateraal systeem

Vele staatshoofden en regeringsleiders, vertegenwoordigers van grote internationale organisaties en actoren uit het maatschappelijk middenveld zullen naar verwachting deel uitmaken van de enkele duizenden deelnemers. Er zullen 150 projecten worden voorgelegd.

De doelstellingen van het Vredesforum van Parijs

Het Vredesforum van Parijs past in de dynamiek die de Franse president Emmanuel Macron in gang heeft gezet om het belang van multilateralisme en collectief optreden in het kader van de huidige uitdagingen opnieuw te bevestigen.

Het doel is het streven naar vrede door middel van een beter mondiaal bestuur en het bevorderen van methoden die bijdragen tot de vermindering van internationale spanningen : : samenwerking tussen staten om grensoverschrijdende uitdagingen het hoofd te bieden, collectief beheer van mondiale collectieve goederen, betere regelgeving met betrekking tot internet, uitwisselingen, enz.

Een platform voor uitwisselingen en debatten

Het Vredesforum van Parijs dat geïnspireerd op het COP21-model, zal de gelegenheid bieden om ervaringen en innovatieve oplossingen uit te wisselen tussen alle actoren op bestuurlijk gebied : staatshoofden en regeringsleiders, lokale en nationale volksvertegenwoordigers, regionale en internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld in ruime zin (bedrijven, verenigingen, ngo’s, stichtingen, denktanks, media, religieuze vertegenwoordigers, vakbonden, enz.). Het doel is om bestuursprojecten te bevorderen door ze onder de aandacht te brengen, om ze voor te leggen in verschillende debatten en om bijeenkomsten tussen projectleiders en betrokken besluitvormers aan te moedigen.

Het Vredesforum van Parijs is opgebouwd rond 5 thema’s: vrede en veiligheid, milieu, ontwikkeling, digitalisering en nieuwe technologieën en inclusieve economie..

JPEG
Grande halle de La Villette

Meer informatie over het Vredesforum in Parijs

Het Vredesforum is opgericht als vereniging volgens de Franse wet van 1901. Het verenigt de Fondation nationale des sciences politiques (Sciences Po, het nationale instituut voor politieke wetenschappen), de Körber-stichting, de Mo Ibrahim-stichting, het Institut français des relations internationales, het Institut Montaigne en de Franse Republiek, vertegenwoordigd door het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken.

Het drie dagen durende evenement vindt plaats van 11 t/m 13 november 2018 in de Grande Halle de La Villette.

PDF - 76.4 kB
(PDF - 76.4 kB)

Brochure de présentation du Forum de Paris sur la Paix

Gepubliceerd op 09/08/2021

bovenaan de pagina