Vrouwelijke diplomatie [fr]

De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een prioriteit van de Franse regering. De minister van Europa en Buitenlandse Zaken (MEAE) draagt dit engagement internationaal uit via de vrouwelijke diplomatie.

In haar pleidooi op internationale fora voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen streeft Frankrijk ernaar dat deze doelstelling in alle kwesties wordt geïntegreerd: vermindering van ongelijkheid en duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, verdediging en bevordering van basisrechten, klimatologische en economische kwesties.

Op nationaal niveau heeft Frankrijk zich ertoe verbonden om tegen 2022 50 % van zijn officiële ontwikkelingshulp – via het Agence Française de Développelement – toe te wijzen aan projecten die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen als een belangrijke of voornaamste doelstelling hebben.

Het MEAE moet een voortrekkersrol innemen op het vlak van de vrouwelijke diplomatie.

Intern wordt er een proactief beleid ter bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen gevoerd.

De hoofdlijnen van de Franse vrouwelijke diplomatie staan beschreven in de Internationale strategie van Frankrijk voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2018-2022)

Gepubliceerd op 19/04/2021

bovenaan de pagina