Waarom in Frankrijk gaan studeren? [fr]

JPEG

Welkom in Frankrijk!

Frankrijk staat op de 4de plaats inzake gastland voor buitenlandse studenten, ze is het meest innovatieve land van Europa en het 3de meest innovatieve land ter wereld.

Waarom in Frankrijk gaan studeren?

Meer en meer studenten van over de hele wereld kiezen ervoor om aan Franse universiteiten en scholen les te volgen. Ze doen dit niet alleen voor de kwaliteit en diversiteit van de aangeboden studies, maar ook voor de culturele rijkdom waarover Frankrijk beschikt en haar dynamisme op het gebied van onderzoek en innovatie.

Frankijk biedt een erkende levenskwaliteit en een begeerd cultureel dynamisme. In Frankrijk gaan studeren betekent ook genieten van een kwalitatief hoogstaand onderwijs dat gebaseerd is op een traditie van wetenschappelijk en technologisch onderzoek en innovatie.

Frankrijk beschikt over een rijk en gediversifieerd hoger onderwijssysteem, van universiteiten tot de grandes écoles, de kunst- of architectuurscholen, van het bachelorniveau tot het doctoraat. Op die manier wordt iedere student in staat gesteld om de opleiding te kiezen die het best bij zijn of haar project past. In het kader van "Bienvenue en France" hebben de instellingen de laatste jaren hun aanbod aan Engelstalige opleidingen uitgebreid. Met cursussen die geheel of gedeeltelijk in het Engels worden onderwezen, slagen de studenten in hun studie en leren ze Frans volgens hun eigen tempo en doelstellingen. Het aanbod van opleidingen Frans voor niet-Franstalige studenten is uitgebreid, en de korte taalprogramma’s Frans vervolledigen deze mogelijkheden met een academisch aanbod van culturele en taalkundige verblijven (https://ecolesdete.campusfrance.org) en taalverblijven met een meer toeristische dimensie (download in de App Store of op Google Play de Immersion France-app).

Frankijk zet zich in voor een optimale ontvangst van internationale studenten

Naargelang de nationaliteit en woonplaats van de kandidaten, kunnen de inschrijvingsprocedures bij een bepaalde instelling verschillen. De procedure voor de afgifte van een visa voor niet-Europese onderdanen werd echter vereenvoudigd (https://France-visas.fr). Om personen die een opleiding in Frankrijk willen volgen, beter te verwelkomen, werden sinds het begin van het academiejaar 2018-2019 gedifferentieerde collegegelden voor niet-EU-studenten ingevoerd.

De Espace Campus France Belgique is het aanspreekpunt voor Belgische en internationale studenten en jonge onderzoekers: de Espace Campus France Belgique begeleidt hen bij de keuze van hun studietraject, vanaf hun eerste zoektocht naar informatie tot hun voor-inschrijving.

> Klik hier voor meer informatie over de studiemogelijkheden in Frankrijk.

Om zich in het eerste jaar van de universiteit (L1) of de architectuurschool in te schrijven, dienen de buitenlandse kandidaten (buiten de Europese Unie) een speciale procedure (Demande d’autorisation préalable - DAP) te volgen en moeten ze hun niveau van het Frans aantonen, ofwel door middel van een taaltest (TCF-DAP of TEF), ofwel door middel van een diploma (DELF/DALF). In België is het Alliance Française Bruxelles-Europe het erkende centrum voor Franse taalcertificeringen.

Gepubliceerd op 06/08/2021

bovenaan de pagina