Waarom in Frankrijk gaan studeren? [fr]

Meer en meer studenten van over de hele wereld kiezen ervoor om aan Franse universiteiten en scholen les te volgen. Ze doen dit niet alleen voor de kwaliteit en diversiteit van de aangeboden studies maar ook omdat Frankrijk een rijke cultuur en dynamische economie heeft.

Volgens een studie door TNS SOFRES voor Campus France in 2013, raden 9 op 10 buitenlandse studenten Frankrijk aan als bestemming. 94% van de ondervraagden vindt dat hun studies in Frankrijk een persoonlijke verrijking waren, 86% onder hen waardeerden de universitaire cursussen en 70% vonden hun plaatsing in het professionele leven een troef.

- Hoge kwaliteit en minder kosten

Het hoger onderwijs in Frankrijk is gericht op bedrijven, internationaliteit en onderzoek, zo heeft het de mogelijkheid om aan de evoluties van de wereld te beantwoorden.

De kwaliteit van de Franse opleidingen management, politieke wetenschappen, kunsten, menswetenschappen en technische wetenschappen is alom bekend.
De staat ziet nauwlettend toe op de kwaliteit van het onderwijs en de (nationale) diploma’s die hieraan verbonden zijn. Te meer omdat de kosten erg laag zijn, want de staat neemt een belangrijk deel van de studiekosten en het leven op de universiteit van de student voor haar rekening. Dit geldt voor iedere student, uit welk land hij of zij ook komt.

De onderwijskosten in het publieke hoger onderwijs in 2016-2017:
Bachelor: 184€
Master: 256€
Doctoraat: 391€
Ingenieursdiploma’: 610€

Alle studenten hebben recht op dezelfde publieke rechten en subsidies:
-  Sociale zekerheid voor studenten (ongeveer 250€ per jaar voor studenten jonger dan 28 jaar)
-  Bijstand voor huisvesting (maandelijkse uitkeringen van de Caisse d’Allocations Familiales – CAF)
-  Voeding (toegang tot de universitaire restaurants)
-  Kortingen (transport, ontspanning, enz.). Een budget voorzien voor een student in Frankrijk
Noodzakelijke uitgaven per maand: van 700 tot 1000 €/maand (huisvesting inbegrepen)

-  Diversiteit en mogelijkheden

Frankrijk telt veel instellingen, die gelijk verdeeld zijn over het land. Deze universiteiten, “Grandes Ecoles” en gespecialiseerde instituten bieden een ruime keuze aan hogere opleidingen op elk niveau en op elk wetenschappelijk gebied. Iedere buitenlandse student heeft toegang tot deze instellingen mits hun diploma door het desbetreffende instituut wordt geaccepteerd. De flexibiliteit van het onderwijs laat iedereen toe om een schema op maat op te stellen: algemene vorming, het aanleren van een beroep, specialisatie op hoog niveau, opleidingen op maat. Er bestaan ook vele mogelijkheden om van een korte cursus over te schakelen naar een lange.

Om de opleiding met het juiste niveau en de juiste richting voor u te vinden, consulteer dan gerust de catalogus van Campus France: www.campusfrance.org

- Professionele opleidingen

Stages

De praktijkgerichte aanpak is een sterke troef van het Franse hoger onderwijs dat een grote variatie van cursussen met immersiestages aanbiedt. Deze stages, van verschillende duur, bieden de leerlingen de mogelijkheid om de kennis die ze verworven hebben tijdens hun opleiding in de praktijk om te zetten. Ze ontwikkelen ook hun professionele competenties, ze geven extra waarde aan hun diploma door de ervaringen die ze opgedaan hebben in een bedrijf en kunnen zich zo makkelijker integreren in de professionele wereld. De meeste instellingen beschikken over een of meerdere stagecoördinators die de leerlingen begeleiden.

In Frankrijk is er een wet die zegt dat leerlingen moeten vergoed worden voor een stage die langer duurt dan 2 maanden. De vergoeding bedraagt gemiddeld ongeveer 480€ per maand voor een stage waar fulltime gewerkt wordt (7 uur per dag).

Voor meer informatie kan u op deze link terecht.

Deeltijdonderwijs

Deeltijdonderwijs laat u toe om u studies verder te zetten maar op hetzelfde moment ook te werken. Dit is gebaseerd op het feit dat theoretisch onderwijs op school gecomplementeerd wordt door concrete toepassingen in een bedrijf.

De richtingen die de meeste mogelijkheden bieden zijn handel, verkoop, boekhouding en management alsook productiefuncties in de industrie.

Dit onderwijs wordt tegenwoordig aangeboden in vele ingenieursscholen. De specialiteiten die zich het vaakst beroepen op deze formule zijn mechanica, industriële technologieën, elektriciteit en elektronica.

Op de universiteit wordt de formule aangeboden aan studenten die een professionele bachelor of master volgen in de culturele, sociale, leidinggevende, informatica … domeinen.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van ONISEP of kan u Campus France België contacteren.

-  Frans leren

De Franse taal is een belangrijke taal in de wereld:

-  180 miljoen Franstaligen zijn verdeeld over 5 continenten
-  Het Frans is de officiële taal en werktaal van bijna alle VN-organisaties, met name bij de internationale juridische instellingen die in Den Haag gezeteld zijn (Internationaal Strafhof, Internationaal Gerechtshof etc. ...)

Verscheidene instellingen bieden programma’s aan voor het Frans als vreemde taal die aan alle niveaus aangepast zijn.

Voor meer informatie over deze opleidingen: http://www.qualitefle.fr/

Voor de mogelijkheden om in de zomer les te volgen of om een taalverblijf te volgen: http://coursdete.campusfrance.org

-  Prettige omgeving en “Art de Vivre”

Frankrijk is bekend om zijn culturele rijkdom, de geografische diversiteit en zijn gastronomie. De Franse “Art de vivre” is welbekend in de wereld. De infrastructuren, met name transport of gezondheidszorg zijn ultramodern.

Over het algemeen bevinden de onderwijsinstellingen zich midden in de stad, daar waar het culturele en sociale leven zich afspelen. Musea, bibliotheek, bioscopen, theaters en cafeetjes zijn nooit ver weg. En tenslotte heeft men met een studentenkaart een flinke korting op culturele of sportieve activiteiten, transport en toeristische bezienswaardigheden.

Gepubliceerd op 29/07/2016

bovenaan de pagina