Week van de Franse taal en de Francophonie (13 tot 21 maart 2021) [fr]

Het Frans is de 5de meest gesproken taal op de planeet. 300 miljoen mensen op de vijf continenten spreken Frans.

De inzet van Frankrijk ter bevordering van de Franse taal staat omschreven in de Stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme (vrije vertaling: Internationale strategie voor de Franse taal en meertaligheid. Deze strategie, die door president Emmanuel Macron tijdens zijn toespraak van 20 maart 2018 in het Institut de France werd toegelicht, is erop gericht de Franse taal haar plaats en rol in de wereld terug te geven en dit met respect voor de meertaligheid. De uitdaging: het Frans tot één van de drie voornaamste wereldtalen van de 21ste eeuw maken, alsook haar als een troef binnen de globalisering uitdragen.

Van 13 tot 21 maart 2021 vieren we de Franse taal – die door 300 miljoen mensen op de vijf continenten wordt gesproken, waarvan de meesten jonger zijn dan 30 jaar – en haar waarden: verbondenheid met de rechtsstaat, de democratie, de mensenrechten en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De Organisation internationale de la Francophonie (OIF) heeft besloten om dit jaar de Internationale Dag van de Francofonie, dat op 20 maart valt, te wijden aan het thema “Franstalige vrouwen, weerbare vrouwen”.

Daarnaast vormt deze week de ideale gelegenheid om vooruit te blikken naar een evenement dat eind 2021, namelijk in november, plaatsvindt: de XVIIIde Top van de Francophonie in Djerba, Tunesië. Tijdens deze top komen de actoren van de Francophonie samen om hun prioriteiten voor te stellen. Frankrijk zal zich in de eerste plaats op de volgende prioriteiten richten: de bevordering en onderwijzing van het Frans, politieke kwesties, alsook kwesties m.b.t. democratisch bestuur, en economische en digitale uitdagingen.

JPEG

PDF - 276.3 kB
Version accessible Infographie
(PDF - 276.3 kB)

Gepubliceerd op 19/04/2021

bovenaan de pagina