Frans-Belgische akkoorden [fr]

- Lijst van bilaterale verdragen

- Akkoord tussen België en Frankrijk betreffende de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale collectiviteiten en lokale overheidsinstanties:

Opmerking:

Het wetsontwerp dat de ratificatie van het akkoord van Brussel toelaat werd in januari 2004 door de Senaat, en op 10 maart 2005 door de Assemblée Nationale (het Franse Lagerhuis) goedgekeurd. Het akkoord van Brussel betreft de gedecentraliseerde- en grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk en België.

Op de website van de Senaat.

Uittreksel uit het verslag van de Ministerraad van 19 maart 2003

U kunt ook de website Espaces Transfrontaliers raadplegen. Deze website gaat over de grensoverschrijdende samenwerking, is gericht aan beroepsmensen uit de zone en wordt beheerd door de Grensoverschrijdende Operationele Missie(de MOT, een interministeriële organisatie zich specialiseert in de steun van grensoverschrijdende projecten) die door de DATAR werd opgericht in 1997.

- Archives:
Op de databank “Pacte” van het Ministerie van Buitenlandse . Deze archieven beginnen voor België in 1843 met de "Convention pour régler les relations des administrations de l’enregistrement de France et de Belgique" (een verdrag betreffende het overmaken van stukken welke de Besturen der Registratie en Domeinen van beide Koninkrijken aanbelangen).

Gepubliceerd op 12/03/2021

bovenaan de pagina