Het consulair netwerk [fr]

- Het Consulaat-generaal van Frankrijk in Brussel

Het Consulaat-generaal van Frankrijk in Brussel is bevoegd voor heel België en heeft als voornaamste taak de Franse gemeenschap in België te vertegenwoordigen, te beschermen en te besturen. Link naar de website van het Consulaat-generaal van Frankrijk in Brussel

- De ereconsuls

De ereconsuls zijn vrijwillige vooraanstaande personen met als voornaamste taak de bescherming van Franse burgers die in moeilijkheden verkeren en het respect voor hun belangen garanderen, ongeacht of ze hier woonachtig of op doorreis zijn. In het kader van hun mandaat hebben ze ook de taak om Frankrijk in hun kiesdistrict te vertegenwoordigen. Meer informatie vindt u op de website van het Consulaat-generaal van Frankrijk in Brussel

- De adviseurs van Fransen in het buitenland

De adviseurs van Fransen in het buitenland zijn volksvertegenwoordigers die dicht bij de bevolking staan. Zij vertegenwoordigen de Fransen die buiten Frankrijk wonen, bij de ambassades, consulaten en binnen consulaire raden. Meer informatie vindt u op de website van het Consulaat-generaal van Frankrijk in Brussel

Gepubliceerd op 12/08/2021

bovenaan de pagina