Wetenschappelijke en universitaire samenwerking [fr]

De wetenschappelijke en academische samenwerking omvat de volgende doelstellingen:

1) Identificeren, informeren en promoten

Ondanks de geografische en culturele nabijheid, ontbreekt het vaak aan kennis over elkaars sterke punten. De ambassade richt zich in de eerste plaats op het verspreiden van relevante informatie over sectoren, instellingen, behaalde successen en mogelijkheden om de emulatie tussen de twee landen te bevorderen.
De "instrumenten" ter ondersteuning van deze doelstelling zijn zeer divers: het wetenschappelijke en universitaire monitoringplatform, de "Regards croisés"-conferenties, een jaarlijkse Campus France-beurs, het jaar van Frankrijk dat afwisselend in een Belgische universiteit plaatsvindt, publicatie van het Dossier Campus France België, het ondersteunen van evenementen van gespecialiseerde universitaire netwerken, de publicatie van een nieuwsbrief, social media enz.

2) In contact brengen

Om uitwisselingen aan te moedigen, treedt de ambassade op als facilitator tussen potentiële partners. Dit met elkaar in contact brengen van beleidsmakers, deskundigen en studenten verloopt via interpersoonlijke verbindingen, institutionele beurzen, thematische bijeenkomsten en federatieve programma’s zoals “Le Choix Goncourt de la Belgique” dat de departementen Franse literatuur van alle Belgische universiteiten samenbrengt.

3) Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan

De ambassade ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden. Het belangrijkste instrument daartoe is het partnerschap Hubert Curien (PHC) Tournesol dat een financiële ondersteuning biedt aan jonge onderzoekers (ongeveer 30 projecten per jaar). De ambassade geeft ook voortdurend advies en institutionele steun aan samenwerkingsprojecten.

De hoogtepunten van de wetenschappelijke en universitaire samenwerking zijn:

Het jaar van Frankrijk aan de Universiteit van Luik

De Choix Goncourt van België, een literaire prijs uitgereikt door Belgische studenten

Het partnerschap Hubert Curien (PHC) Tournesol, dat ondersteuning biedt aan Frans-Belgische onderzoekers

Voor nieuws over de wetenschappelijke en universitaire samenwerking kunt u surfen naar: http://www.francebelgiqueculture.com

JPEG
Choix Goncourt van België

JPEG
Het jaar van Frankrijk

Gepubliceerd op 23/07/2021

bovenaan de pagina