Ontdek de instellingen [fr]

De president van de Republiek

Het staatshoofd wordt voor vijf jaar verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen (invoering van de vijfjarige ambtstermijn na het referendum van 24 september 2000).

PNG

- Link naar de website m.b.t. het presidentschap van de Republiek


De Eerste minister en de regering

De Eerste minister wordt benoemd door de president van de Republiek. Hij staat aan het hoofd van de regering.

PNG

- Link naar de website van de Eerste minister en van de regering


Het parlement

Het parlement bestaat uit twee kamers van afgevaardigden: de Senaat wordt via indirecte algemene verkiezingen verkozen en de samenstelling ervan kan om de drie jaar voor de helft worden vernieuwd. Hij telt 348 senatoren. In het Franse parlement, het Assemblée nationale genoemd, zetelen 577 afgevaardigden die rechtstreeks via algemene verkiezingen worden verkozen voor een periode van vijf jaar.

PNG- De Senaat vormt, volgens het tweekamersysteem, het hogerhuis van het Franse parlement en vormt samen met het Assemblée nationale, de wetgevende macht. Krachtens artikel 24 van de Grondwet van de Vde Republiek, is de Senaat de vertegenwoordiger van de territoriale gemeenschappen. De Senaat wordt via indirecte algemene verkiezingen verkozen en de samenstelling ervan kan om de drie jaar voor de helft worden vernieuwd. Hij telt 348 senatoren. Link naar de website van de Senaat


PNG- Het Assemblée nationale vormt, samen met de Senaat, het Franse parlement. Hij heeft tot taak wetten te bespreken, voor te stellen, bij amendement te wijzigen en te stemmen, alsook het optreden van de regering te controleren. De 577 afgevaardigden worden rechtstreeks via algemene verkiezingen verkozen voor een periode van vijf jaar. Link naar de website van het Assemblée nationale

De twee kamers zetelen op verschillende plaatsen: het palais du Luxembourg voor de Senaat en het palais Bourbon voor de Assemblée nationale. Ze kunnen echter ook samenkomen in het Congrès of in het Haute Cour. Het parlement zetelt in de salle du Congrès au château de Versailles


De constitutionele Raad

De constitutionele Raad, ofwel de “Conseil constitutionnel”, werd op 4 oktober 1958 bij de Grondwet van de 5de Republiek opgericht. Als toezichthouder op de werking van de overheid en als rechterlijke macht met een ruime bevoegdheid, is de constitutionele Raad met name belast met het toezicht op de overeenstemming van de wetten met de Grondwet.

PNG

- Link naar de website van de constitutionele Raad


De Raad van State

De Raad van State is de hoogste administratieve rechterlijke instantie in Frankrijk. Als cassatierechter van de arresten van de administratieve beroepshoven, is hij ook bevoegd om in eerste en laatste aanleg kennis te nemen van bepaalde geschillen, zoals beroepen wegens bevoegdheidsoverschrijding die tegen decreten zijn gericht.

PNG

- Link naar de website van de Raad van State


Justitie

Als beschermer van de individuele vrijheid (artikel 66 van de Grondwet), is de rechterlijke autoriteit in Frankrijk georganiseerd volgens een fundamenteel onderscheid tussen enerzijds de gerechtelijke rechtbanken die bevoegd zijn voor het beslechten van geschillen tussen personen, en anderzijds de administratieve rechtbanken voor geschillen tussen burgers en de overheid.

In Frankrijk wordt Justitie beheerd door een ministerie, ook wel de “Chancellerie” genoemd, waarvan de ambtsdrager de “garde des Sceaux” (“grootzegelbewaarder”), ofwel de minister van Justitie is.

PNG

- Link naar de website van het ministerie van Justitie


De economische, sociale en milieuraad

De economische, sociale en milieuraad, ofwel de “Conseil économique, social et environnemental (CESE)” is, na het Assemblée nationale en de Senaat, de derde constitutionele kamer van de Republiek. De economische, sociale en milieuraad bevordert de dialoog tussen de verschillende geledingen van het georganiseerde maatschappelijk middenveld door een interface te bieden met de politieke besluitvormers.

JPEG

- Link naar de website van de economische, sociale en milieuraad


Gepubliceerd op 18/05/2021

bovenaan de pagina