Frans Cultureel Samenwerkingsnetwerk in België [fr]

De Dienst Culturele Actie en Samenwerking

De Dienst Culturele Actie en Samenwerking staat in voor de bevordering van uitwisselingen en samenwerkingsverbanden in de domeinen cultuur, taalkunde, opvoeding, wetenschap, universiteit en onderwijs tussen Frankrijk en België.

De werkgebieden zijn:

Culturele samenwerking

- Artistieke uitwisselingen: theater, visuele kunst, architectuur, design, mode, muziek & culturele engineering

- Uitwisselingen aangaande boeken, schrijven, literatuur en uitgeverijen

- Audiovisuele informatie en steun voor de verspreiding van cinematografisch materiaal

- Steun voor het bevorderen van het Franse gedachtegoed in het ideeëndebat

- De maandelijkse opstelling van een culturele agenda - Zie de website van de Culturele Dienst

Taalkundige en opvoedkundige samenwerking

- De uitvoering van gemeenschappelijke programma’s om Frans te onderrichten in het kader van de Europese meertaligheid

- De promotie van het Frans bij jongeren via culturele programma’s (zoals de Week van de Franse film in Vlaanderen, het Artscene festival, enzovoort)

- De voogdij van de Franse scholen in België (het Franse Jean Monnet lyceum in Brussel en Het Franse internationale lyceum in Antwerpen)

- De ondersteuning van Franse verenigingen in België

Wetenschappelijke en academische samenwerking

- De uitvoering van programma’s en de publicatie van een nieuwsbrief over wetenschap en technologie

- Academische informatie en samenwerking

JPEG

Regentlaan 42 - 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 548 87 11

Fax: +32 (0)2 548 87 17

Website "France Belgique Culture":

Klik hier om de Dienst Culturele Actie en Samenwerking te contacteren

De Franse lycea

Twee Franse scholen in Brussel en Antwerpen bieden onderwijs aan dat in overeenstemming is met de programma’s van de Éducation nationale française. Deze instellingen maken deel uit van een netwerk van meer dan 450 scholen over de hele wereld en bieden een opleiding zonder onderbreking aan, namelijk van kleuterschool tot middelbare school. Ze verwelkomen leerlingen van alle nationaliteiten.

Het Lycée Français Jean-Monnet in Brussel

Het Lycée Français Jean-Monnet telt bijna 2800 studenten uit 56 verschillende landen en dit op twee locaties:

De tweetalige kleuterschool die werdgebouwd in 2012 telt zo’n 300 kinderen van 3 tot 5 jaar. De kinderen volgen daar hun lessen in twee talen (Frans en Engels of Frans en Duits).

De instelling aan de Frans Lyceumlaan telt zo’n 2500 studenten van het basis- en secundair onderwijs en beschikt over een moderne campus met twee gymzalen, twee mediatheken en een schoolrestaurant.

Het Lycée Jean-Monnet zet zich al enkele jaren in voor het slagen van alle studenten. Studenten met specifieke behoeften krijgen persoonlijke ondersteuning. Bovendien heeft de middelbare school een uitstekende reputatie inzake pedagogische en academische resultaten, zoals blijkt uit de resultaten (98% geslaagden waarvan 83% met onderscheiding) en de voortzetting van de studies aan de grote universiteiten en hogescholen in Frankrijk, België en in het buitenland.

In de Franse kleuterschool maken de kinderen al vroeg kennis met het leerwezen. In de Franse kleuterschool van het lycée français wordt er veel aandacht geschonken aan de voortgang van ieder kind. Zo wordt deze voortgang geregeld gecontroleerd. Naast het Frans leren alle kinderen Engels of Duits.

De talen worden meestal afhankelijk van de behoeften onderwezen, waardoor elke student in zijn of haar eigen tempo vooruitgang kan boeken.

De lessen "internationale sectie" worden aangeboden in het Engels (de Britse variant) en het Duits (zoals gesproken in Duitsland). De leerlingen behalen het Diplôme National du Brevet et le Baccalauréat « Option Internationale ».

PNG

Lycée français Jean-Monnet

Frans Lyceumlaan 9 - 1180 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 374 58 78

E-mail: info@lyceefrancais.be

Kleuterschool van het Lycée Français

Alsembergse Steenweg 1 351 - 1180 Bruxelles

Telefoon: +32 (0)2 379 08 42

E-mail:
accueil.maternelle@lyceefrancais.be

Website: http://www.lyceefrancais-jmonnet.be/

Facebook: https://www.facebook.com/LFJMBruxelles/

Het Lycée international in Antwerpen

Het Lycée français d’Anvers, dat nu Lycée international d’Anvers heet, biedt twee tweetalige cursussen aan: Frans/Nederlands (vanaf het basisonderwijs) en Frans/Engels (vanaf de kleuterschool).

JPEG

Lycée international in Antwerpen

Lamorinièrestraat 168 A - 2018 Antwerpen

Telefoon: +32 (0)3 239 18 89

E-mail: lfanvers@gmail.com

Website: www.lfanvers.be

Facebook: https://www.facebook.com/lfianvers/

PDF - 3.5 MB
Voorstellingsdocument van het Lyceum
(PDF - 3.5 MB)

Franse Internationale School Brussel

De Franse Internationale School van Brussel is een Franse onderwijsinstelling die tot het Odyssey schoolnetwerk behoort, goedgekeurd is door het Franse Ministerie van Nationaal Onderwijs en erkend is als partnerinstelling van de AEFE.

Het educatieve model van “EFI” Brussel is een combinatie van de Franse academische excellentie en de dynamiek van Angelsaksische scholen. Deze bijeenkomst van "het beste van twee werelden" wordt ondersteund door een zorgvuldige selectie van Franse en internationale onderwijzers om een uniek onderwijsproject in Brussel uit te voeren. Studenten van alle nationaliteiten worden begeleid tot het pad naar succes.

“EFI” Brussel biedt scholing aan van kleuterschool tot middelbare school.

In september 2020 verwelkomt “EFI” Brussel leerlingen van de instapklas tot en met CM2 (Primary 5). Het college en het lycée (middelbare school) zullen geleidelijk aan hun opkomst doen en zullen de leerlingen de Franse diploma’s behalen: het national diploma “Brevet” (DNB) aan het einde van hun 3e leerjaar en het diploma van de Franse baccalaureaat (internationale optie), evenals een internationale taalkundige certificatie.

De waarden van “EFI” Brussel:
- Academische excellentie
Een school van excellentie die het programma van de nationale onderwijs volgt.
- Tweetaligheid
Vanaf de kleuterschool leren studenten Engels en dit in het Engels. De helft van de cursussen in kleuterschool en basisschool wordt in het Engels gegeven.
- Vriendelijkheid
Een beschikbare team, een actieve en zorgzame pedagogie, en een individuele aanpak.

De voordelen van “EFI” Brussel:
- Een uitzonderlijke site: een groene omgeving met maximaal comfort, toegankelijkheid, welzijn en veiligheid voor de studenten.
- Ambitieuze en relevante educatieve projecten.
- Een gevarieerde en tweetalige aanbod voor buitenschoolse activiteiten.
- Een internationale omgeving.

JPEG

Franse Internationale School Brussel

Domaine de Latour de Freins

Engelandstraat 55, 1180 Brussel

E-mail: contact@efibruxelles.org

Website: www.efibruxelles.org

PDF - 2 MB
Voorstellingsdocument
(PDF - 2 MB)

De Alliances Françaises

In België wordt de aanwezigheid van de Franse cultuur en het Franse onderwijs verzekerd door de Dienst voor Samenwerking en Cultureel Werk van de ambassade van Frankrijk via een netwerk van acht Alliances Françaises verdeeld over het hele land.

Hoewel enkel drie Alliances Françaises het onderricht van de Franse taal verzekeren (in Brussel, Gent en Bergen), alle werken aan de bevordering van de Franse en Franstalige cultuur en aan de bescherming van de culturele diversiteit, in het bijzonder door het organiseren van culturele evenementen: lezingen, concerten en tentoonstellingen, vaak in samenwerking met lokale culturele instellingen.

Alliance Française Antwerpen

G. Van Doosselaere - Justitiestraat 26 - 2018 Antwerpen

info@afanvers.org

Page facebook: https://www.facebook.com/alliancefrancaiseanvers

+32 (0)3 386 03 30

Alliance Française Brussel-Europa

Europees centrum van de Franse taal

Kunstlaan 46 – 1000 Brussel (metrostation Troon of Kunst-Wet) – 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 788 21 60

Fax: +32 (0)2 736 47 00

E-mail: info@alliancefr.be

Website: www.alliancefr.be

Alliance Française de Condroz-Meuse-Hesbaye

Rue Joseph Lepage 19, 4250 Geer

E-mail : martine.roelandt@gmail.com

Alliance Française West-Vlaanderen - Kortrijk

KU Leuven, Campus Franse letterkunde

Etienne Sabbelaan 53 – 8500 Kortrijk

Tel.: +32 (0)5 624 60 43

Fax: +32 (0)5 624 69 99

E-mail: piet.desmet@kuleuven-kulak.be

Alliance Française Oost-Vlaanderen

Krijgslaan 20-22 – 9000 Gent

Tel.: +32 (0)9 225 25 29

info@af-ovl.be

Website: www.af-ovl.be

Alliance Française Henegouwen (Bergen)

Tel.: +32 (0)6 539 64 45

Fax: +32 (0)6 536 03 70

Alliance Française Luik

Quai de Maastricht, 9 – 4000 Luik

Tel.: +32 (0)4 75 82 69 94

E-mail: info@afliege.be

Website : www.afliege.be

Cercle Emile Verhaeren

Rue P. D’Hauwer 20 - 9600 Ronse

Tel.: +32 (0)5 521 11 81

De FLAM-verenigingen

Er bestaan in België twee "FLAM"-verenigingen ("FLAM" staat voor "Français Langue Maternelle") die educatieve activiteiten in het Frans voorstellen voor franstalige kinderen vanaf 2,5 jaar. Ze worden door de Franse regering officieel erkend.

Gent: « La Bande à Gavroche »

Antwerpen: « Les mots passants »

JPEG

Gepubliceerd op 13/08/2021

bovenaan de pagina