Inschrijving in het hoger onderwijs in Frankrijk [fr]

Inschrijving in het kader van een uitwisselingsprogramma

De uitwisselingsovereenkomsten

Vele Belgische universiteiten hebben uitwisselingsovereenkomsten met Franse onderwijsinstellingen. Dit maakt het mogelijk dat de studiejaren in Frankrijk worden opgeteld bij de studiejaren in België. De studenten die in het kader van zo’n programma naar het buitenland vertrekken, zitten meestal in het derde of vierde jaar van hun studies in België.

Neem contact op de dienst internationale betrekkingen van uw universiteit om te weten welke overeenkomsten uw universiteit heeft gesloten.

Twee nationale diploma’s: een biculturele opleiding

Bedrijven stellen het erg op prijs als u over twee nationale diploma’s beschikt. Steeds meer universiteiten en “grandes écoles” bieden de mogelijkheid om in het buitenland een diploma te behalen. Het is een manier om een biculturele opleiding te genieten die wordt bekroond met twee nationale diploma’s die in het land van uitgifte worden erkend. De partneruniversiteit erkent op die manier gedeeltelijk of alle studiepunten die op de andere universiteit behaald zijn. Er bestaan steeds meer studies met een dubbel diploma, met name voor studies bedrijfskunde, management en de ingenieursopleidingen.

Cotutelle de thèse

Een zeer interessante vorm van promoveren is de cotutelle de thèse. Dit houdt in dat een student gelijktijdig aan zijn thuisuniversiteit en aan een partneruniversiteit in het buitenland promoveert. Het is een manier om onderzoekers op te leiden die binnen hetzelfde vakgebied in verschillende landen onderzoek kunnen uitvoeren. De cotutelle de thèse stimuleert eveneens de mobiliteit van de onderzoeker tussen de verschillende wetenschappelijke centra en culturen en bewerkstelligt de wetenschappelijke samenwerking tussen Franse en buitenlandse onderzoeksteams.

De praktische en pedagogische voorwaarden van de cotutelle de thèse zijn omschreven in een overeenkomst. Het gaat hier of om een kaderovereenkomst van de universiteit met voor elk proefschrift een toepassingsovereenkomst, of om een specifieke overeenkomst per proefschrift. In de overeenkomst staan de voorwaarden voor inschrijving (kosten van inschrijving, duur van de onderzoeksactiviteiten, huisvesting, ziektekostenverzekering etc.) en de didactische voorwaarden (namen van de promotoren, samenstelling van de jury, taal waarin het proefschrift verdedigd wordt, afgifte van beide diploma’s).

De promovendi worden begeleid door beide promotoren die, ieder aan de eigen universiteit, volledig de functie van tutor uitoefenen. De leiding over de promotie is dus gelijk verdeeld tussen beide instellingen en wordt in volledige samenwerking gedaan. Het proefschrift wordt slechts eenmaal verdedigd voor een gemengde jury.

Het proefschrift wordt opgesteld in één van beide talen, en aangevuld met een samenvatting in de andere taal.

Meer informatie over de Cotutelle de thèse kunt u verkrijgen via de universitaire en wetenschappelijke attaché van de Franse Ambassade in België: tel. : +32 (0)2548 8871

Inschrijving op eigen initiatief

- Inschrijven in het eerste jaar van het hoger onderwijs

- U bent houder (of bijna) van het Franse Baccalaureaat of het Europese Baccalaureaat (ongeacht uw nationaliteit): Parcoursup

Parcoursup is een platform gecreëerd door het Ministerie van Nationaal Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek om de stappen voor pre-inschrijving aan het hoger onderwijs te vergemakkelijken door het geheel van post-bac-opleidingen te verzamelen op een enkele website.

U kunt zich vanaf januari tot maart inschrijven voor het academiejaar dat in datzelfde jaar in september zal aanvangen.

Voor meer informatie, contacteer Campus France België

- U bent inwoner van de EER (de Europese Economische Ruimte) en houder (of bijna) van een diploma van het secundair onderwijs behaald in een land van de EER: Parcoursup

Parcoursup is een platform gecreëerd door het Ministerie van Nationaal Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek om de stappen voor pre-inschrijving aan het hoger onderwijs te vergemakkelijken door het geheel van post-bac-opleidingen te verzamelen op een enkele website.

U kunt zich vanaf januari tot maart inschrijven voor het academiejaar dat in datzelfde jaar in september zal aanvangen.

Voor meer informatie, contacteer Campus France België

- U bent geen inwoner van de EER en bent in het bezit (of bijna) van een diploma van het secundair onderwijs*: Aanvraag voorafgaand aan Toelating (DAP)

U moet het aanvraagformulier voorafgaand aan toelating aanvragen tussen 15 november en 22 januari voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u de aanvraag doet.

U kunt het online-formulier vinden op de website van het ministerie dat verantwoordelijk is voor het hoger onderwijs.

U moet uw kandidatuur indienen bij de Franse ambassade in België bij de Dienst Culturele Actie en Samenwerking (SCAC). Voor meer informatie over de administratieve stappen en om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen met Nathalie Avallone nathalie.avallone@diplomatie.gouv.fr – Gelieve mevrouw Victorine Hugot in cc toe te voegen aan uw mail: victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr

- Inschrijven in het hoger onderwijs vanaf het tweede jaar (L2, L3, M1, M2, Doctoraat)

In dit geval schrijft u zich onmiddellijk in bij de instelling die u heeft gekozen. Deze zal vervolgens beslissen of u voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden.

Zie onze rubriek over de erkenning van diploma’s.

Gepubliceerd op 06/12/2023

bovenaan de pagina