De economische dienst [fr]

De economische dienst in Brussel van het Franse Directoraat-generaal van de Schatkist (afgekort als DG Trésor) is verbonden aan de Franse ambassade en behoort tot het internationale netwerk van de economische en financiële ministeries. Zowel de opvolging in België als in Luxemburg vallen onder de bevoegdheid van deze dienst.

Dit netwerk bestaat uit professionals die door hun verankering in Bercy, met de vormgeving van het economische en commerciële beleid verbonden zijn. Het netwerk komt tegemoet aan de behoeften van de staat op het gebied van economische informatievergaring, internationale onderhandeling, macro-economische en financiële analyse en overheidsbeleid.

De economische diensten in het buitenland bieden ondersteuning inzake de internationalisering van bedrijven, dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Frankrijk en staan in voor het bevorderen van de lopende hervormingen en het economisch beleid van de Franse regering. Hun rol is het coördineren van alle lokale publieke actoren op economisch gebied, met in de eerste plaats Business France.

Contactgegevens

Leuvenseplein 14 - 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 229 84 18

Fax: +32 (0)2 404 30 90

E-mail: bruxelles@dgtresor.gouv.fr

Website: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BE

Zie ook de rubriek "Economische relaties"

Gepubliceerd op 11/08/2021

bovenaan de pagina