De Economische Dienst [fr]

De economische dienst in Brussel van het directoraat-generaal van de Schatkist (DG Schatkist) is verbonden aan de Franse ambassade en behoort tot het internationale netwerk van economische en financiële ministeries. Tot het bevoegdheidsgebied van de dienst behoren België en de opvolging in Luxemburg.

Dit netwerk bestaat uit professionals die door hun verankering in Bercy verbonden zijn met de vormgeving van het economische en commerciële beleid. Het komt tegemoet aan de behoeften van de staat op het gebied van economische informatievergaring, internationale onderhandeling, macro-economische en financiële analyse en overheidsbeleid.

De economische diensten in het buitenland bieden ondersteuning inzake de internationalisering van bedrijven, dragen bij aan de aantrekkelijkheid van ons land en staan in voor het bevorderen van de lopende hervormingen en het economisch beleid van de regering. Hun rol is het coördineren van alle lokale publieke actoren op economisch gebied, met op de eerste plaats Business France.

Contactgegevens

Place de Louvain, 14 - 1040 Brussel

Tel.: +32 (0)2 404 30 55

Fax: +32 (0)2 404 30 90

E-mail: bruxelles@dgtresor.gouv.fr

Website: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BE

Gepubliceerd op 27/03/2020

bovenaan de pagina